Skip to Content
Skip to Content

Registrirane snovi

Registrirane snovi

Podatki izhajajo iz registracijske dokumentacije, ki je bila predložena agenciji ECHA do datuma zadnje posodobitve. Skupni količinski razpon se sestavi iz vse dokumentacije z dvema izjemama: vse količine, za katere je zahtevana zaupnost, in vse količine, ki so intermediat za proizvodnjo druge kemikalije. Objavljeni skupni količinski razpon ne odraža vedno registriranega(-ih) količinskega(-ih) razpona(-ov).

Upoštevajte, da so lahko nekatere informacije o registriranih snoveh last tretjih oseb. Za njihovo uporabo utegnete zato potrebovati predhodno dovoljenje lastnikov – tretjih oseb. Za dodatne informacije preberite Pravno obvestilo.

Informacije o kemijskih lastnostih registriranih snovi so neposredno dostopne na portalu eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Name EC / List no. CAS no. Registration type Submission type Total tonnage band  
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2