Skip to Content
Skip to Content

Aktivne biocidne snovi

Aktivne biocidne snovi

Seznam vsebuje snovi, odobrene v skladu z Direktivo 98/8/ES (direktivo o biocidnih proizvodih) in Uredbo (EU) št. 528/2012 (uredbo o biocidnih proizvodih). Za vsako snov je na voljo kratek povzetek in povezave na poročilo o oceni ter na dodatne podatke.
 
Po odobritvi biocidnih aktivnih snovi mora agencija ECHA dati na razpolago določene podatke, ki niso zaupne narave, predložene v okviru postopka pridobitve odobritve. Upoštevajte, da agencija ECHA informacij pred razširjanjem ne preveri.
 
Število snovi, za katere so na voljo informacije, in podatkov, objavljenih za posamezne snovi, se bo postopno povečalo zaradi večjega števila odobrenih snovi in količine podatkov, ki jih podjetja preložijo agenciji ECHA.
 

Upoštevajte, da so podatki o aktivnih snoveh, ki so na voljo prek spodnjih povezav, uradni podatki, na katerih temeljijo poročila o odobritvah. Podatki o aktivnih snoveh tretjih strani še niso objavljeni, bodo pa objavljeni v prihodnosti.

 

 

Last updated 19-oktober-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1