Posvetovanja

REACH

Vloge za avtorizacijo
Posvetovanja: 16
 • Datum pričetka: 17/08/2022
 • Rok: 12/10/2022
Pozivi za predložitev pripomb in dokazov
Snovi: 1
 • Datum pričetka: 10/06/2022
 • Rok: 31/10/2022
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
EFSA datasets used by ECHA to assess the risks to human health from the use of lead in ammunition: 1
 • Start date: 06/07/2022
 • Deadline: 06/10/2022
Opredelitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost
Snovi: 9
 • Datum pričetka: 02/09/2022
 • Rok: 17/10/2022
Omejitve
Posvetovanje o osnutku mnenja Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC): 1
 • Datum pričetka: 14/09/2022
 • Rok: 14/11/2022
Predlogi za omejitev: 2
 • Datum pričetka: 20/06/2022
 • Rok: 20/12/2022
Predlogi za omejitev: 1
 • Datum pričetka: 21/09/2022
 • Rok: 22/03/2023
Predlogi za testiranje
Predlogi za testiranje: 30
 • Datum pričetka: 22/09/2022
 • Rok: 07/11/2022

CLP

Usklajeno razvrščevanje in označevanje
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH): 5
 • Datum pričetka: 08/08/2022
 • Rok: 07/10/2022
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH): 1
 • Datum pričetka: 22/08/2022
 • Rok: 21/10/2022
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH): 2
 • Datum pričetka: 19/09/2022
 • Rok: 18/11/2022

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

There are currently no ongoing consultations.

POPs

There are currently no ongoing consultations.