Posvetovanja

REACH

Vloge za avtorizacijo
Posvetovanja: 11
 • Datum pričetka: 12/08/2020
 • Rok: 07/10/2020
Opredelitev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost
Snovi: 2
 • Datum pričetka: 01/09/2020
 • Rok: 16/10/2020
Omejitve
Predlogi za omejitev: 1
 • Datum pričetka: 25/03/2020
 • Rok: 25/09/2020
Predlogi za testiranje
Predlogi za testiranje: 6
 • Datum pričetka: 24/08/2020
 • Rok: 08/10/2020
Predlogi za testiranje: 29
 • Datum pričetka: 21/09/2020
 • Rok: 05/11/2020

CLP

Usklajeno razvrščevanje in označevanje
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH): 5
 • Datum pričetka: 03/08/2020
 • Rok: 02/10/2020
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH): 5
 • Datum pričetka: 24/08/2020
 • Rok: 23/10/2020
Predlogi za usklajeno razvrstitev in označitev (CLH): 1
 • Datum pričetka: 14/09/2020
 • Rok: 13/11/2020

BPR

Možne snovi za zamenjavo
Aktivne snovi: 2
 • Datum pričetka: 28/08/2020
 • Rok: 27/10/2020

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

Trenutno ne potekajo posvetovanja.

Categories Display