Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.
Filter the list
Datum vključitve:

The List does not contain any Substances.
Odločba Nabor podatkov IUCLID  
show/hide
Phenol, methylstyrenated Št. ES : 270-966-8 | Št. CAS: 68512-30-1
700-960-7
-
23-jan.-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-jan.-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-jan.-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-jan.-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-jan.-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-jun.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-jun.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-jan.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluoroheptanoic acid Št. ES : 206-798-9 | Št. CAS: 375-85-9
Sodium perfluoroheptanoate Št. ES : 243-518-4 | Št. CAS: 20109-59-5
Ammonium perfluoroheptanoate Št. ES : 228-098-2 | Št. CAS: 6130-43-4
potassium perfluoroheptanoate Št. ES : - | Št. CAS: 21049-36-5
-
-
17-jan.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-jan.-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-jan.-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Št. ES : 247-426-5 | Št. CAS: 26040-51-7
-
-
17-jan.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-jan.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-jan.-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-jan.-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jan.-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun.-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jan.-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-jan.-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-jan.-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-jan.-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
4-isododecylphenol Št. ES : - | Št. CAS: 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- Št. ES : - | Št. CAS: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched Št. ES : - | Št. CAS: 210555-94-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Št. ES : - | Št. CAS: 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- Št. ES : - | Št. CAS: 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched Št. ES : 310-154-3 | Št. CAS: 121158-58-5
-
-
08-jul.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt Št. ES : 215-604-1 | Št. CAS: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt Št. ES : 237-560-2 | Št. CAS: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Št. ES : - | Št. CAS: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Št. ES : - | Št. CAS: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt Št. ES : - | Št. CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Št. ES : 238-253-6 | Št. CAS: 14312-40-4
-
-
08-jul.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro Št. ES : - | Št. CAS: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Št. ES : - | Št. CAS: -
Alkanes, C14-17, chloro Št. ES : 287-477-0 | Št. CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Št. ES : - | Št. CAS: 198840-65-2
-
-
08-jul.-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-jul.-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-jul.-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Št. ES : - | Št. CAS: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Št. ES : 201-289-8 | Št. CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Št. ES : - | Št. CAS: 75166-30-2
-
-
08-jul.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Št. ES : 221-967-7 | Št. CAS: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Št. ES : 253-057-0 | Št. CAS: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Št. ES : - | Št. CAS: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Št. ES : 202-480-9 | Št. CAS: 96-13-9
-
-
08-jul.-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-jul.-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Št. ES : 293-901-5 | Št. CAS: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate Št. ES : 222-883-3 | Št. CAS: 3648-18-8
-
-
19-jan.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-jan.-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-jun.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jun.-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-jun.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-jun.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
magnesium perfluorobutanesulfonate Št. ES : - | Št. CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Št. ES : - | Št. CAS: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate Št. ES : - | Št. CAS: 503155-89-3
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Št. ES : 206-793-1 | Št. CAS: 375-73-5
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Št. ES : 269-513-7 | Št. CAS: 68259-10-9
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Št. ES : 444-440-5 | Št. CAS: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Št. ES : 452-310-4 | Št. CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Št. ES : 478-340-8 | Št. CAS: 144317-44-2
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Št. ES : 249-616-3 | Št. CAS: 29420-49-3
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Št. ES : 432-660-4 | Št. CAS: 194999-85-4
-
-
16-jan.-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-jan.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-jan.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-jan.-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite Št. ES : 247-759-6 | Št. CAS: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Št. ES : - | Št. CAS: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Št. ES : - | Št. CAS: -
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Št. ES : - | Št. CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Št. ES : - | Št. CAS: 106599-06-8
-
-
16-jul.-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jul.-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-jul.-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Št. ES : 218-173-8 | Št. CAS: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Št. ES : 236-236-8 | Št. CAS: 13252-13-6
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Št. ES : 266-578-3 | Št. CAS: 67118-55-2
-
-
16-jul.-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-jan.-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan.-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-jan.-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-jan.-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-jan.-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-jan.-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-jun.-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: