Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.
Filter the list
Datum vključitve:

The List does not contain any Substances.
Odločba Nabor podatkov IUCLID  
show/hide
4-isododecylphenol Št. ES : - | Št. CAS: 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- Št. ES : - | Št. CAS: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched Št. ES : - | Št. CAS: 210555-94-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Št. ES : - | Št. CAS: 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- Št. ES : - | Št. CAS: 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched Št. ES : 310-154-3 | Št. CAS: 121158-58-5
799-972-3
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Št. ES : - | Št. CAS: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt Št. ES : - | Št. CAS: 22454-04-2
Boric acid, sodium salt Št. ES : 215-604-1 | Št. CAS: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt Št. ES : 237-560-2 | Št. CAS: 13840-56-7
Trisodium orthoborate Št. ES : 238-253-6 | Št. CAS: 14312-40-4
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Št. ES : - | Št. CAS: 25747-83-5
799-969-7
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro Št. ES : 287-477-0 | Št. CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Št. ES : - | Št. CAS: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro Št. ES : 701-376-5 | Št. CAS: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Št. ES : 950-299-5 | Št. CAS: -
799-971-8
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08/07/2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08/07/2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Št. ES : - | Št. CAS: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Št. ES : 201-289-8 | Št. CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Št. ES : - | Št. CAS: 75166-30-2
799-970-2
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Št. ES : - | Št. CAS: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Št. ES : 202-480-9 | Št. CAS: 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Št. ES : 253-057-0 | Št. CAS: 36483-57-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Št. ES : 221-967-7 | Št. CAS: 3296-90-0
799-968-1
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Št. ES : 293-901-5 | Št. CAS: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate Št. ES : 222-883-3 | Št. CAS: 3648-18-8
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Št. ES : 432-660-4 | Št. CAS: -
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Št. ES : 444-440-5 | Št. CAS: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Št. ES : 452-310-4 | Št. CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Št. ES : 478-340-8 | Št. CAS: 144317-44-2
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Št. ES : 206-793-1 | Št. CAS: 375-73-5
magnesium perfluorobutanesulfonate Št. ES : - | Št. CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Št. ES : - | Št. CAS: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate Št. ES : - | Št. CAS: 503155-89-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Št. ES : 269-513-7 | Št. CAS: 68259-10-9
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Št. ES : 249-616-3 | Št. CAS: 29420-49-3
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Št. ES : - | Št. CAS: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Št. ES : - | Št. CAS: -
tris(nonylphenyl) phosphite Št. ES : 247-759-6 | Št. CAS: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Št. ES : - | Št. CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Št. ES : - | Št. CAS: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate Št. ES : 266-578-3 | Št. CAS: 67118-55-2
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride Št. ES : 218-173-8 | Št. CAS: 2062-98-8
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid Št. ES : 236-236-8 | Št. CAS: 13252-13-6
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Št. ES : 269-511-6 | Št. CAS: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate Št. ES : 223-393-2 | Št. CAS: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid Št. ES : 206-587-1 | Št. CAS: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid Št. ES : 206-400-3 | Št. CAS: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate Št. ES : - | Št. CAS: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Št. ES : - | Št. CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Št. ES : 221-470-5 | Št. CAS: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol Št. ES : 217-862-0 | Št. CAS: 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. Št. ES : 276-743-1 | Št. CAS: 72624-02-3
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 30784-27-1
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- Št. ES : - | Št. CAS: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Št. ES : 854-135-2 | Št. CAS: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol Št. ES : 854-958-7 | Št. CAS: 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- Št. ES : - | Št. CAS: 288864-02-8
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 33104-11-9
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 72861-06-4
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- Št. ES : - | Št. CAS: 854904-92-0
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.