Dodávatelia účinných látok

Dodávatelia účinných látok

Dodávatelia účinných látok

Agentúra ECHA pravidelne aktualizuje zoznam podľa článku 95. Presnosť informácií v zozname zodpovedá presnosti údajov oznámených agentúre. Na opravu záznamu v zozname podľa článku 95 musí žiadateľ vykonať príslušnú zmenu v R4BP3 (napr. v prípade účastníkov programu preskúmania, ktorých žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu ešte nebola schválená, a spoločností, ktoré sú zaradené do zoznamu na základe žiadosti o zaradenie podľa článku 95). Ak to nie je možné (ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe k tlačivu „Žiadosť o opravy zápisu do zoznamu podľa článku 95“), spoločnosti musia požiadať o zmenu predložením uvedeného formulára prostredníctvom kontaktných formulárov agentúry ECHA. Čas na jej zohľadnenie sa môže líšiť v závislosti od zložitosti žiadosti o úpravu.

V prípade pochybností alebo ak potrebujete pokyny, ako vykonať určitú zmenu v databáze R4BP 3, sa obráťte na asistenčné pracovisko (helpdesk) agentúry ECHA prostredníctvom kontaktných formulárov agentúry ECHA.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.