Harmonizovaná klasifikácia a označovanie – predchádzajúce konzultácie

Zobrazuje sa počet výsledkov: 11.
 
2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether 203-905-0 111-76-2 Acute toxicity
Skin corrosion/irritation
Serious eye damage/eye irritation
Specific target organ toxicity — repeated exposure
17/10/2017 01/12/2017
5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide; penflufen - 494793-67-8 Physical hazards;
Health hazards except respiratory sensitisation and aspiration hazard;
Environmental hazards except hazardous to the ozone layer.
17/10/2017 01/12/2017
bis(N-hydroxy-N-nitrosocyclohexylaminato- O,O')copper; bis(N-cyclohexyl-diazenium- dioxy)-copper; [Cu-HDO] 239-703-4
15627-09-5
312600-89-8
Physical hazards;
Health hazards except respiratory sensitisation;
Environmental hazards except hazardous for the ozone layer;
14/11/2017 12/01/2018
citral 226-394-6 5392-40-5 Skin sensitization 17/10/2017 01/12/2017
dioctyltin dilaurate; [1] stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. [2]
222-883-3
293-901-5
3648-18-8
91648-39-4
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
17/10/2017 01/12/2017
geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol 203-377-1 106-24-1 Skin sensitization 17/10/2017 01/12/2017
Hexyl 2-(1-(diethylaminohydroxyphenyl)methanoyl)benzoate; hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate 443-860-6 302776-68-7 Hazardous to the aquatic environment 14/11/2017 12/01/2018
hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-methylisoxazole 233-000-6 10004-44-1 Acute toxicity
Serious eye damage/eye irritation
Skin sensitization
Reproductive toxicity
Hazardous to the aquatic environment
17/10/2017 01/12/2017
mesotrione (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione - 104206-82-8 Germ cell mutagenicity Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Specific target organ toxicity — repeated exposure
Hazardous to the aquatic environment
17/10/2017 01/12/2017
potassium (oxido-NNO-azoxy)cyclohexane; cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt; [K-HDO] - 66603-10-9 Physical hazards;
Health hazards except: respiratory sensitisation and aspiration hazard;
Environmental hazards except hazardous for the ozone layer
14/11/2017 12/01/2018
thiencarbazone-methyl (ISO); methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5- methylthiophene-3-carboxylate - 317815-83-1 Physical hazards;
Health hazards with the exception of respiratory sensitisation and aspiration hazard;
Environmental hazards
14/11/2017 12/01/2018
Zobrazuje sa počet výsledkov: 11.Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)