Konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu
Konzultácie: 43
 • Začiatok: 16/08/2023
 • Uzávierka: 11/10/2023
Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy
Látky: 6
 • Začiatok: 01/09/2023
 • Uzávierka: 16/10/2023
Obmedzenia
Konzultácie o návrhu stanoviska výboru SEAC: 1
 • Začiatok: 08/09/2023
 • Uzávierka: 07/11/2023
Návrhy na testovanie
Návrhy na testovanie: 10
 • Začiatok: 04/09/2023
 • Uzávierka: 19/10/2023
Návrhy na testovanie: 38
 • Začiatok: 03/10/2023
 • Uzávierka: 17/11/2023

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 5
 • Začiatok: 14/08/2023
 • Uzávierka: 13/10/2023
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 3
 • Začiatok: 11/09/2023
 • Uzávierka: 10/11/2023
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
 • Začiatok: 18/09/2023
 • Uzávierka: 17/11/2023
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 4
 • Začiatok: 25/09/2023
 • Uzávierka: 24/11/2023
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
 • Začiatok: 02/10/2023
 • Uzávierka: 01/12/2023

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť
Účinné látky: 1
 • Začiatok: 08/09/2023
 • Uzávierka: 07/11/2023

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 21/09/2023
 • Deadline: 20/11/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.