Konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu
Konzultácie: 11
 • Začiatok: 12/08/2020
 • Uzávierka: 07/10/2020
Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy
Látky: 2
 • Začiatok: 01/09/2020
 • Uzávierka: 16/10/2020
Obmedzenia
Návrhy na obmedzenie: 1
 • Začiatok: 25/03/2020
 • Uzávierka: 25/09/2020
Návrhy na testovanie
Návrhy na testovanie: 6
 • Začiatok: 24/08/2020
 • Uzávierka: 08/10/2020

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 5
 • Začiatok: 03/08/2020
 • Uzávierka: 02/10/2020
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 5
 • Začiatok: 24/08/2020
 • Uzávierka: 23/10/2020
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
 • Začiatok: 14/09/2020
 • Uzávierka: 13/11/2020

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť
Účinné látky: 2
 • Začiatok: 28/08/2020
 • Uzávierka: 27/10/2020

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie.

Categories Display