Konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu
Konzultácie: 18
 • Začiatok: 16/11/2022
 • Uzávierka: 11/01/2023
Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov
Látky: 1
 • Začiatok: 26/10/2022
 • Uzávierka: 07/12/2022
Látky: 1
 • Začiatok: 02/11/2022
 • Uzávierka: 06/01/2023
Obmedzenia
Návrhy na obmedzenie: 2
 • Začiatok: 20/06/2022
 • Uzávierka: 20/12/2022
Návrhy na obmedzenie: 1
 • Začiatok: 21/09/2022
 • Uzávierka: 22/03/2023
Návrhy na testovanie
Návrhy na testovanie: 33
 • Začiatok: 26/10/2022
 • Uzávierka: 12/12/2022
Návrhy na testovanie: 18
 • Začiatok: 28/11/2022
 • Uzávierka: 12/01/2023

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
 • Začiatok: 17/10/2022
 • Uzávierka: 16/12/2022
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 5
 • Začiatok: 14/11/2022
 • Uzávierka: 13/01/2023
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
 • Začiatok: 28/11/2022
 • Uzávierka: 27/01/2023

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 19/10/2022
 • Deadline: 19/12/2022

POPs

There are currently no ongoing consultations.