Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii

(uverejnené v súlade s článkom 59 ods. 10 nariadenia REACH)

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré podliehajú autorizácii

Poznámky:

  • Autentické znenie: za autentický sa považuje len zoznam kandidátskych látok uverejnený na tejto webovej stránke. Spoločnostiam môžu bezprostredne po zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok na tejto webstránke vzniknúť právne záväzky vrátane povinností vyplývajúcich najmä z článkov 7, 31 a 33 nariadenia REACH.
  • Číselné identifikátory: každé heslo v zozname kandidátskych látok zahŕňa bezvodú aj hydratovanú formu látky. CAS číslo zobrazené v rámci rozsahu hesla je spravidla pre bezvodú formu. Hydratované formy látky identifikované inými CAS číslami sú stále v rozsahu daného hesla.
  • Iné číselné identifikátory: V prípade hesiel uvádzaných so znamienkom „-“ v stĺpcoch pre EC číslo a CAS číslo je v rámci praktických možností začlenený neúplný zoznam EC čísiel a/alebo CAS čísiel opisujúcich látky alebo skupiny látok, o ktorých sa predpokladá, že patria do rozsahu hesla zo zoznamu kandidátskych látok. Prístup k týmto informáciám je možný prostredníctvom tlačidla „Podrobnosti“ pri vybranom hesle.

Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate

EC číslo. : 235-541-3 Číslo CAS: 12267-73-1
Dôvod zaradenia
Toxic for reproduction (Article 57c)
Dátum zaradenia
18/06/2010
Rozhodnutie
Súbor údajov v nástroji IUCLID
Podporný dokument
Odpoveď na pripomienky
Poznámky

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2