Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Съдействие - методи за изпитвания и алтернативи Съдействие - методи за изпитвания и алтернативи Методи за изпитвания и алтернативи
Насоки за изпитвания на ОИСР и ЕС Обикновено проучванията, доколко са спазени изискванията съгласно REACH за информация относно екотоксичност, токсичност и физико-химични...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Изпитване върху животни съгласно REACH Изпитване върху животни съгласно REACH Изпитвания върху животни съгласно REACH
REACH цели да гарантира високо ниво на защита на здравето на хората и на околната среда от ефектите на опасните химикали. Регламентът цели постигането на баланс: да се подобрява...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Илюстративни примери за кутията с инструменти QSAR на ОИСР Илюстративни примери за кутията с инструменти QSAR на ОИСР Кутия с инструменти QSAR
Примери за кутията с инструменти QSAR на ОИСР Илюстративните примери насърчават използването на кутията с инструменти QSAR на ОИСР за крайния срок през 2018 г. Част 1, уводна...
Similar Results Similar Results
19/12/16
Насоки на ОИСР за изпитвания - въведение Насоки на ОИСР за изпитвания - въведение Насоки на ОИСР и ЕС за изпитвания
Обикновено проучванията за изискваната от REACH информация относно екотоксичност, токсичност и физикохимични свойства са съобразени с насоки за изпитвания. ОИСР и ЕС одобряват...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display