Search

Results for tag Substance evaluation
Showing 22 results.
Most relevant Last modified
Odporúčania – hodnotenie látok – panely Odporúčania – hodnotenie látok – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia látok
Hodnotenie látok vykonávajú členské štáty EÚ. Jeho cieľom je objasniť obavy týkajúce sa bezpečného používania látky. Hodnotiaci príslušný orgán môže požiadať o informácie nad...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Evaluation progress reports - text Evaluation progress reports - text Hodnotenie
Similar Results Similar Results
27/02/19
Evaluation - Steps Evaluation - Steps Kroky
Príprava a predloženie dokumentácie Na základe nariadenia REACH sa od podnikov z EÚ vyžaduje, aby predložili registračnú dokumentáciu, v ktorej poskytnú informácie o...
Similar Results Similar Results
22/11/18
Hodnotenie podľa nariadenia REACH: Správa o pokroku za rok 2017 Zhrnutie a odporúčania pre registrujúcich 2 Hodnotenie podľa nariadenia REACH: Správa o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Understanding REACH Understanding REACH Pochopenie nariadenia REACH
REACH je nariadenie Európskej únie, ktoré bolo prijaté na zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky, pri...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Hodnotenie podľa nariadenia REACH – správa o pokroku za rok 2016 Zhrnutie a odporúčania pre registrujúcich 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich (282.5k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Priebežný akčný plán Spoločenstva Priebežný akčný plán Spoločenstva Priebežný akčný plán Spoločenstva
V priebežnom akčnom pláne Spoločenstva (CoRAP) sú špecifikované látky, ktoré sa majú hodnotiť počas trojročného obdobia. Po prvom roku sa plán bude aktualizovať s cieľom zahrnúť...
Similar Results Similar Results
21/03/16
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 (937.8k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Viac znalostí pre väčšiu bezpečnosť Aby sa Európa stala zdravšia, bezpečnejšia a prosperujúcejšia, chceme...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 (582.9k)
Viac znalostí, väčšia bezpečnosť Chceme vedieť viac o chemikáliách, ktoré používame, aby sa z Európy stalo zdravšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie prostredie. V...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť (1,233.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-02-SK Vo výročnej správe sa vysvetľujú hodnotiace činnosti agentúry ECHA...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Evaluation Process: Actors Evaluation Process: Actors Účastníci
Hlavní účastníci v hodnotiacom procese sú: Registrujúci Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorá vyrába alebo dováža...
Similar Results Similar Results
23/01/14
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 (1,020.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Evaluation Procedure Evaluation Procedure Hodnotiaci proces
Na tomto grafe je znázornený prehľad hodnotiaceho procesu. Na stránkach Účastníci a Kroky sa uvádzajú ďalšie informácie o tomto procese. Podrobný graf znázorňujúci hodnotiaci...
Similar Results Similar Results
22/03/13
Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie (320.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ak sa vaša spoločnosť pripravuje na nadchádzajúci termín registrácie, môžete využiť analýzy a...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Čo sa stane po hodnotení látky? Čo sa stane po hodnotení látky? Čo nasleduje po hodnotení látky?
Ak hodnotiaci členský štát po preskúmaní dostupných a nových údajov usúdi, že používanie látky predstavuje riziko, môže potom pokračovať krokmi nasledujúcimi po hodnotení látky....
Similar Results Similar Results
15/03/13
a n n a n k at u 18, p.o. b ox 400, f i -00121 h e l s i n k i , f i n l a n d | e c h a.e u r o pa.e u Vyrába, dováža alebo používa vaša spoločnosť chemické látky,...
Similar Results Similar Results
01/02/13
Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 (672.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH (101.4k)
ECHA-FS-12-05-SK Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Spoločnostiam, ktoré musia ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Factsheet - Hodnotenie látky Factsheet - Hodnotenie látky Factsheet - Hodnotenie látky (90.6k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet reach Nariadenie REACH obsahuje konkrétny postup na hodnotenie látky. Jeho cieľom je...
Similar Results Similar Results
29/02/12
Hodnotiaca správa za rok 2009 Hodnotiaca správa za rok 2009 Hodnotiaca správa za rok 2009 (449.7k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH (501.3k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 UPOZORNENIE Táto správa obsahuje odporúčania potenciálnym...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 22 results.

Categories Display