Search

Results for tag Restriction
Showing 15 results.
Most relevant Last modified
Restriction - related links Restriction - related links Ograničenja
Druge poveznice List of restrictions (Annex XVII of REACH) Restriction process Registry of intentions to submit a proposal for a restriction Consultations of proposed...
Similar Results Similar Results
16/04/19
Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Obveze na temelju popisa predloženih tvari
Poduzeća bi mogla imati zakonske obveze koje proizlaze iz uvrštavanja tvari na popis predloženih tvari. Te se obveze, koje stupaju na snagu s datumom uvrštavanja, odnose ne samo...
Similar Results Similar Results
14/12/18
koraci koraci Koraci
Donošenje novog ograničenja u pogledu proizvodnje, stavljanja na tržište ili uporabe tvari obuhvaća sljedeće glavne korake: 1. Pripremne aktivnosti Država članica, Europska...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tablica s popisom predloženih tvari Tablica s popisom predloženih tvari Popis predloženih tvari
Napomene: Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHA-ine aktivnosti na restrikcijama
ECHA-ini dosjei za uvođenje ograničenja pripremljeni u skladu s člankom 69. stavkom 2.
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ograničenja – informacije Ograničenja – informacije Informacije o ograničenim tvarima
Ograničenja tvari, smjesa i/ili proizvoda utvrđena su u Prilogu XVII. Uredbi REACH. U mišljenjima Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu pružaju se...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Ograničenja – savjetovanje Ograničenja – savjetovanje Javna savjetovanja
Prijedlozi za uvođenje ograničenja (utvrđeni u izvješću o ograničenju iz Priloga XV.) i nacrt mišljenja SEAC-a podložni su javnome savjetovanju. ECHA također poziva na dostavu...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Više informacija o članku 69. stavku 2. Više informacija o članku 69. stavku 2.
Slika 1.: Postupak iz članka 69. stavka 2. Postupak razmatranja i razrade ograničenja ima više razina te je prikazan na slici 1. i opisan u koracima 1. – 5. u nastavku: ECHA će...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Država članica ili ECHA, na zahtjev Komisije, može predložiti uvođenje ograničenja ako utvrdi da je na razini cijele Unije potrebno riješiti problem rizika koji proizlazi iz...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Subjekti Subjekti Akteri
Glavni subjekti u postupku uvođenja ograničenja jesu: 1. Podnositelj (država članica ili ECHA) Dosje za uvođenje ograničenja može podnijeti država članica ili ECHA, na zahtjev...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Postupak uvođenja ograničenja Postupak uvođenja ograničenja Proces ograničavanja
U postupku uvođenja ograničenja sudjeluje nekoliko subjekata, a on se sastoji od nekoliko koraka. Ovaj grafikon prikazuje pregled postupka. Klikom na subjekte ili određene...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Postupak uvođenja ograničenja Postupak uvođenja ograničenja Postupak ograničavanje
Postupak uvođenja ograničenja može pokrenuti država članica ili ECHA, na zahtjev Europske komisije, ako postoji zabrinutost da određena tvar predstavlja neprihvatljiv rizik za...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima Inačica 4.0. – lipanj 2017. 1 S M J E R N I C E ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH Understanding REACH Što je REACH
REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno...
Similar Results Similar Results
07/10/17
IZVJEŠĆE PRILOGA XV. EVALUACIJA MOGUĆIH ZDRAVSTVENIH RIZIKA OD RECIKLIRANIH GUMENIH GRANULA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO ISPUNA NA SPORTSKIM TERENIMA SA...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 15 results.

Categories Display