Search

Results for tag Restriction
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Restriction - navigation - consultations Restriction - navigation - consultations Ograničenja
Javna savjetovanja
Similar Results Similar Results
12/02/20
Postupak uvođenja ograničenja Postupak uvođenja ograničenja Postupak ograničavanje
Postupak uvođenja ograničenja može pokrenuti država članica ili ECHA, na zahtjev Europske komisije, ako postoji zabrinutost da određena tvar predstavlja neprihvatljiv rizik za...
Similar Results Similar Results
12/02/20
Ograničenja – savjetovanje Ograničenja – savjetovanje Javna savjetovanja
Prijedlozi za uvođenje ograničenja (utvrđeni u izvješću o ograničenju iz Priloga XV.) i nacrt mišljenja SEAC-a podložni su javnome savjetovanju. ECHA također poziva na dostavu...
Similar Results Similar Results
13/12/19
Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Obveze na temelju popisa predloženih tvari
Poduzeća bi mogla imati zakonske obveze koje proizlaze iz uvrštavanja tvari na popis predloženih tvari. Te se obveze, koje stupaju na snagu s datumom uvrštavanja, odnose ne samo...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Tablica s popisom predloženih tvari Tablica s popisom predloženih tvari Popis predloženih tvari
Napomene: Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHA-ine aktivnosti na restrikcijama
ECHA-ini dosjei za uvođenje ograničenja pripremljeni u skladu s člankom 69. stavkom 2.
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ograničenja – informacije Ograničenja – informacije Informacije o ograničenim tvarima
Ograničenja tvari, smjesa i/ili proizvoda utvrđena su u Prilogu XVII. Uredbi REACH. U mišljenjima Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu pružaju se...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Više informacija o članku 69. stavku 2. Više informacija o članku 69. stavku 2.
Slika 1.: Postupak iz članka 69. stavka 2. Postupak razmatranja i razrade ograničenja ima više razina te je prikazan na slici 1. i opisan u koracima 1. – 5. u nastavku: ECHA će...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Država članica ili ECHA, na zahtjev Komisije, može predložiti uvođenje ograničenja ako utvrdi da je na razini cijele Unije potrebno riješiti problem rizika koji proizlazi iz...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima Inačica 4.0. – lipanj 2017. 1 S M J E R N I C E ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Understanding REACH see also Understanding REACH see also Što je REACH
Vidi još i Information on REACH for companies established outside the EU
Similar Results Similar Results
15/08/17
IZVJEŠĆE PRILOGA XV. EVALUACIJA MOGUĆIH ZDRAVSTVENIH RIZIKA OD RECIKLIRANIH GUMENIH GRANULA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO ISPUNA NA SPORTSKIM TERENIMA SA...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 12 results.

Categories Display