Search

Results for tag Restriction
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Restriction - related links Restriction - related links Ograničenja
Druge poveznice List of restrictions (Annex XVII of REACH) Restriction process Registry of intentions to submit a proposal for a restriction Consultations of proposed...
Similar Results Similar Results
15/04/21
Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari Obveze na temelju popisa predloženih tvari
Poduzeća bi mogla imati zakonske obveze koje proizlaze iz uvrštavanja tvari na popis predloženih tvari. Te se obveze, koje stupaju na snagu s datumom uvrštavanja, odnose ne samo...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Razumijevanje Uredbe REACH Razumijevanje Uredbe REACH Što je REACH
Uredba REACH Europske unije donesena je radi bolje zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji mogu predstavljati kemikalije, uz istodobno jačanje konkurentnosti kemijske...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Ograničenja – savjetovanje Ograničenja – savjetovanje Savjetovanja
Za prijedloge za uvođenje ograničenja (utvrđeni u izvješću o ograničenju iz Priloga XV.) i nacrt mišljenja SEAC-a potrebno je savjetovanje. ECHA također objavljuje pozive na...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Postupak uvođenja ograničenja Postupak uvođenja ograničenja Postupak ograničavanje
Postupak uvođenja ograničenja može pokrenuti država članica ili ECHA, na zahtjev Europske komisije, ako postoji zabrinutost da određena tvar predstavlja neprihvatljiv rizik za...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Tablica s popisom predloženih tvari Tablica s popisom predloženih tvari Popis predloženih tvari
Napomene: Vjerodostojna inačica: Vjerodostojnim se smatra samo popis predloženih tvari koji je objavljen na ovim internetskim stranicama. Za poduzeća mogu proisteći neposredne...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Restriction activities - link Restriction activities - link ECHA-ine aktivnosti na restrikcijama
ECHA-ini dosjei za uvođenje ograničenja pripremljeni u skladu s člankom 69. stavkom 2.
Similar Results Similar Results
10/11/17
Ograničenja – informacije Ograničenja – informacije Informacije o ograničenim tvarima
Ograničenja tvari, smjesa i/ili proizvoda utvrđena su u Prilogu XVII. Uredbi REACH. U mišljenjima Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu pružaju se...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Više informacija o članku 69. stavku 2. Više informacija o članku 69. stavku 2.
Slika 1.: Postupak iz članka 69. stavka 2. Postupak razmatranja i razrade ograničenja ima više razina te je prikazan na slici 1. i opisan u koracima 1. – 5. u nastavku: ECHA će...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Država članica ili ECHA, na zahtjev Komisije, može predložiti uvođenje ograničenja ako utvrdi da je na razini cijele Unije potrebno riješiti problem rizika koji proizlazi iz...
Similar Results Similar Results
30/10/17
Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima Inačica 4.0. – lipanj 2017. 1 S M J E R N I C E ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
IZVJEŠĆE PRILOGA XV. EVALUACIJA MOGUĆIH ZDRAVSTVENIH RIZIKA OD RECIKLIRANIH GUMENIH GRANULA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO ISPUNA NA SPORTSKIM TERENIMA SA...
Similar Results Similar Results
25/04/17
Showing 12 results.

Categories Display