Search

Results for tag Product type
Most relevant Last modified
BPR-aanstaande deadlines BPR-aanstaande deadlines Aanstaande deadlines
De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Wat houdt de biocidenverordening in? Wat houdt de biocidenverordening in? Wat houdt de biocidenverordening in?
De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruiken van biociden die mensen, dieren, materialen of voorwerpen...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Product types table Product types table Productsoorten
In bijlage V zijn de biociden ingedeeld in 22 productsoorten, onderverdeeld in vier hoofdgroepen. Doordat biociden die worden gebruikt als conserveringsmiddelen voor...
Similar Results Similar Results
23/11/15
BPR-onderzoek-ontwikkeling-content1 BPR-onderzoek-ontwikkeling-content1 BPR - Onderzoek en ontwikkeling
Alle proeven en experimenten die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden worden uitgevoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-toegelaten biociden en de...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Showing 4 results.

Categories Display