Search

Results for tag Partners and networks
Showing 23 results.
Most relevant Last modified
Načrt CSR/ES – načrti uporabe – knjižnica Načrt CSR/ES – načrti uporabe – knjižnica
Ta knjižnica vključuje opis uporab in parametrov vnosa za oceno izpostavljenosti delavcev (SWED), oceno izpostavljenosti potrošnikov (SCED) in oceno izpostavljenosti okolja...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Sodelovanje s stanovskimi regulatornimi agencijami
Agencija je sklenila sporazume o sodelovanju (memorandume o soglasju ali izjave o nameri) z regulativnimi organi iz štirih držav: Avstralije, Kanade, Japonske in Združenih...
Similar Results Similar Results
02/03/18
Evropska komisija in ECHA Evropska komisija in ECHA Institucije in organi EU
ECHA je agencija EU, katere delovanje ureja javno pravo EU, vendar deluje neodvisno od institucij EU (Sveta, Parlamenta, Komisije itd.) in je ločena pravna oseba. Vseeno pa je...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Predložitev informacij v knjižnico načrtov uporabe Predložitev informacij v knjižnico načrtov uporabe
Predložitev informacij v knjižnico načrtov uporabe Panožna združenja so pozvana, da uporabijo spodnji spletni obrazec za predložitev načrtov uporabe in povezanih datotek, ki so...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Glej tudi ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finska | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kako naj nadaljnji uporabniki obravnavajo scenarije...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Mreža varnostnih uradnikov Mreža varnostnih uradnikov Mreža uradnikov za varnost
Mreža varnostnih uradnikov (Security Officers' Network, SON) je bila ustanovljena leta 2007 kot podskupina nekdanje delovne skupine Evropske komisije za praktične priprave na...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Države članice in pristojni organi
Sodelovanje z državami članicami Agencija ECHA tesno sodeluje z državami članicami Evropske unije in državami Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. Norveško, Islandijo in...
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Podpora politiki zunanjih odnosov EU
Politika širitve Evropske unije in evropska sosedska politika vključujeta ukrepe za spodbujanje interakcije med specifičnimi skupinami v tretjih državah in agencijami Evropske...
Similar Results Similar Results
15/07/15
KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLITEV KAKOVOSTNEGA SVETOVALCA KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLITEV KAKOVOSTNEGA SVETOVALCA KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLITEV KAKOVOSTNEGA SVETOVALCA (85.2k)
1 KONTAKTNA SKUPINA DIREKTORJEV PRVA IZDAJA (4. junij 2014) KONTROLNI SEZNAM ZA ZAPOSLITEV KAKOVOSTNEGA SVETOVALCA I. Notranja priprava II. Osebna...
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet je mreža, ki jo sestavljajo agencija ECHA in nacionalne službe za pomoč uporabnikom v zvezi z uredbo o biocidnih proizvodih (BPR) ter uredbama CLP in REACH. Mreža je...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Mreža za obveščanje Mreža za obveščanje Mreža komunikatorjev
V tej mreži sodelujejo predstavniki za komunikacijo agencije ECHA in pooblaščenih organizacij interesnih skupin, ki si izmenjujejo načrte in razpravljajo o sinergijah v...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Nevladne organizacije – platforma agencije ECHA za razprave Nevladne organizacije – platforma agencije ECHA za razprave Platforma za razprave med nevladnimi organizacijami in agencijo ECHA
S pooblaščenimi interesnimi skupinami nevladnih organizacij redno pripravljamo seje, v okviru katerih potekajo razprave o aktualnih vprašanjih, ki so pomembna za civilno družbo....
Similar Results Similar Results
12/03/14
Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin
Sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami interesnih skupin prispeva k učinkovitemu pretoku informacij z zadevnega področja do agencije ECHA in obratno. Pooblaščene...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Kako lahko postanete pooblaščena organizacija interesnih skupin? Kako lahko postanete pooblaščena organizacija interesnih skupin? Kako postati pooblaščena organizacija interesnih skupin?
Če svojo pristojnost predstavljate na ravni EU in bi radi tesneje sodelovali z nami, predložite vlogo za pridobitev statusa pooblaščene organizacije interesnih skupin. Vaša...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Delavnice za pooblaščene organizacije interesnih skupin so platforme za strateške razprave med agencijo ECHA in našimi pooblaščenimi interesnimi skupinami. Tem omogočajo, da...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Pooblaščene organizacije interesnih skupin Pooblaščene organizacije interesnih skupin Pooblaščene organizacije interesnih skupin
Trenutne pooblaščene organizacije interesnih skupin agencije ECHA so navedene spodaj. Več informacij o vsaki od teh organizacij je na voljo na njihovih spletiščih.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Informativni bilten Mednarodno sodelovanje Informativni bilten Mednarodno sodelovanje Informativni bilten Mednarodno sodelovanje (194.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finska | echa.europa.eu Informativni bilten Evropska agencija za kemikalije Evropska agencija za kemikalije pri ...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Ozaveščanje v ključnih državah zunaj EU
Zainteresirane strani izven EU, tj. organi oblasti in sektor industrije, agencijo ECHA pogosto prosijo za dovoljenje za skupinski obisk na sedežu agencije in za predstavitev...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Večstransko delo na področju kemijske varnosti
Mednarodno sodelovanje agencije ECHA temelji na zavezi EU o preudarnem ravnanju s kemikalijami v okviru večstranskih sporazumov, sklenjenih pod okriljem Združenih narodov. Ti...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Delo, povezano z OECD
Evropska unija tesno sodeluje na mednarodni ravni na področju preudarnega ravnanja s kemikalijami. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je glavna...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje agencije ECHA z državami zunaj EU
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 23 results.

Categories Display