Search

Results for tag Partners and networks
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Kemikaaliturvallisuusraportin ja altistumisskenaarion etenemissuunnitelma – käyttökartat – kirjasto Kemikaaliturvallisuusraportin ja altistumisskenaarion etenemissuunnitelma – käyttökartat – kirjasto
Tämä kirjasto sisältää käytön kuvauksen ja syöteparametrit työntekijöiden altistumisen arviointia (SWED), kuluttajien altistumisen arviointia (SCED) ja ympäristön altistumisen...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Yhteistyö vastaavien sääntelyvirastojen kanssa
Virastolla on yhteistyösopimuksia (yhteistyöpöytäkirja tai aiejulistus) sääntelyviranomaisten kanssa neljässä maassa: Australia, Kanada, Japani ja Yhdysvallat. Sopimukset on...
Similar Results Similar Results
02/03/18
Euroopan komissio ja ECHA Euroopan komissio ja ECHA EU:n toimielimet ja elimet
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on EU:n julkisoikeudellinen virasto, joka toimii EU:n toimielimistä (kuten neuvostosta, parlamentista ja komissiosta) riippumattomana ja omana...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Tietojen toimittaminen käyttökarttakirjastoon Tietojen toimittaminen käyttökarttakirjastoon
Tietojen toimittaminen käyttökarttakirjastoon Toimialajärjestöjä pyydetään toimittamaan kirjastoon lisättävät käyttökartat ja niihin liittyvät toimialajärjestöjen laatimat...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Link - Risk Communication Network Link - Risk Communication Network Riskiviestintäverkosto
Related documents Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals [PDF] [EN] Study on Communication on the safe use of chemicals to the...
Similar Results Similar Results
08/08/17
Katso myös ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Action area 2 - expandable Action area 2 - expandable
Action 2.1: Review of the current practice for describing uses Collect experience and analyse: how registrants have described the identified uses of their substances what...
Similar Results Similar Results
06/02/17
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu Altistumisskenaarioiden käsittelemistä koskevat ohjeet...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Turvavastaavien verkosto (Security Officers' Network) perustettiin vuonna 2007 Euroopan komission REACH-asetuksen käytännön valmisteluista vastanneen työryhmän alaryhmäksi....
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Jäsenvaltiot ja toimivaltaiset viranomaiset
Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa Kemikaalivirasto (ECHA) tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen maiden Islannin, Liechtensteinin ja...
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies EU:n ulkosuhteita koskevan politiikan tukeminen
Euroopan unionin laajentumispolitiikkaan ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluu erityistoimia kolmansien maiden tiettyjen ryhmien ja EU:n virastojen välisen yhteistoiminnan...
Similar Results Similar Results
15/07/15
TARKISTUSLISTA HYVÄN KONSULTIN VALITSEMISTA VARTEN TARKISTUSLISTA HYVÄN KONSULTIN VALITSEMISTA VARTEN TARKISTUSLISTA HYVÄN KONSULTIN VALITSEMISTA VARTEN (162.2k)
1 JOHTAJIEN YHTEYSRYHMÄ ENSIMMÄINEN VERSIO (4. kesäkuuta 2014) TARKISTUSLISTA HYVÄN KONSULTIN VALITSEMISTA VARTEN I. Sisäiset valmistelutyöt II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet-verkosto koostuu kemikaaliviraston ja kansallisen tason BPR-, CLP- ja REACH-neuvontapalveluista. Verkosto perustettiin parantamaan yhteistyötä yhteistä etua koskevissa...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Tiedotusverkosto Tiedotusverkosto Viestijäverkosto
Verkosto yhdistää kemikaaliviraston ja akkreditoidut sidosryhmät. Tarkoituksena on jakaa tietoa suunnitelmista ja keskustella viestinnän synergiasta. Verkoston tavoitteet ovat...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Kansalaisjärjestöjen ja kemikaaliviraston välinen keskustelufoorumi Kansalaisjärjestöjen ja kemikaaliviraston välinen keskustelufoorumi Kansalaisjärjestöjen ja ECHAn keskustelufoorumi
Järjestämme akkreditoituina sidosryhminä toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa toistuvasti kokouksia, joissa keskustellaan kansalaisyhteiskuntaan liittyvistä ajankohtaisista...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Yhteistyö akkreditoitujen sidosryhmäorganisaatioiden kanssa Yhteistyö akkreditoitujen sidosryhmäorganisaatioiden kanssa Hakeminen akkreditoiduksi sidosryhmäorganisaatioksi
Yhteistyö akkreditoitujen sidosryhmien kanssa edistää tehokasta tiedonkulkua sekä kentältä kemikaalivirastoon että toisin päin. Akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot voivat...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Akkreditoiduksi sidosryhmäorganisaatioksi ryhtyminen Akkreditoiduksi sidosryhmäorganisaatioksi ryhtyminen Hakeminen akkreditoiduksi sidosryhmäorganisaatioksi
Jos edustat omaa erikoisalaasi EU-tasolla ja olet kiinnostunut tiiviimmästä yhteistyöstä kemikaaliviraston kanssa, voit hakea akkreditoidun sidosryhmäorganisaation statusta....
Similar Results Similar Results
12/03/14
Accredited Stakeholder Workshop Accredited Stakeholder Workshop Akkreditoitujen sidosryhmien työpaja
Akkreditoitujen sidosryhmien työpajat ovat foorumeita, joilla kemikaalivirasto ja sen akkreditoidut sidosryhmät voivat käydä strategisia keskusteluja. Työpajoissa akkreditoidut...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot Akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot Akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot
Kemikaaliviraston nykyiset akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot on lueteltu jäljempänä. Lisätietoja näistä organisaatioista on niiden verkkosivuilla.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Factsheet Kansainvälinen yhteistyö Factsheet Kansainvälinen yhteistyö Factsheet Kansainvälinen yhteistyö (445.9k)
annankatu 18, pl 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Factsheet Euroopan kemikaalivirasto Euroopan kemikaalivirasto tekee yhteistyötä muiden vastaavien ...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Tiedon lisääminen keskeisissä EU:n ulkopuolisissa maissa
EU:n ulkopuoliset tahot, sekä viranomaiset että teollisuuden edustajat, pyytävät ECHAa tuon tuosta isännöimään ryhmävierailuja tai pitämään EU:n säädöksiä ja ECHAn niihin...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Monenvälinen kemikaaliturvallisuutta koskeva työ
Viraston kansainvälinen yhteistyö liittyy myös sitoumuksiin, joita EU:lla on YK:n alaisten monenkeskisten kemikaalien asianmukaista hallintaa koskevien sopimusten perusteella....
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work OECD:hen liittyvä työ
EU harjoittaa tiivistä kansainvälisen tason yhteistyötä asianmukaisen kemikaalien hallinnan edistämiseksi. Tärkein tätä työtä ohjaava organisaatio on OECD. ECHAn rooliin...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Kansainvälinen yhteistyö
ECHAn yhteydet EU:n ulkopuoliseen maailmaan
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 25 results.

Categories Display