Search

Results for tag Partners and networks
Showing 24 results.
Most relevant Last modified
Køreplan for kemikaliesikkerhedsrapporter/eksponeringsscenarier – anvendelseskort - bibliotek Køreplan for kemikaliesikkerhedsrapporter/eksponeringsscenarier – anvendelseskort - bibliotek
Dette bibliotek indeholder anvendelsesbeskrivelse og inputparametre for eksponeringsvurdering af arbejdstagere (SWED), eksponeringsvurdering af forbrugere (SCED) og...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Samarbejde med ligestillede kontrolmyndigheder
Agenturet har samarbejdsaftaler (aftalememoranda eller hensigtserklæringer) med reguleringsagenturer i fire lande: Australien, Canada, Japan og USA. Aftalerne blev indgået i...
Similar Results Similar Results
02/03/18
Europa-Kommissionen og ECHA Europa-Kommissionen og ECHA EU-institutioner og -organer
ECHA, der er et EU-agentur, er underlagt EU-lovgivningen, men arbejder uafhængigt af EU-institutionerne (Rådet, Parlamentet, Kommissionen osv.) og har selvstændig status som...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Indsendelse af oplysninger til biblioteket over anvendelseskort Indsendelse af oplysninger til biblioteket over anvendelseskort
Indsendelse af oplysninger til biblioteket over anvendelseskort Brancheforeninger opfordres til at benytte nedenstående webformular til at indsende anvendelseskort og de...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Link - Risk Communication Network Link - Risk Communication Network Risikokommunikationsnetværk
Related documents Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals [PDF] [EN] Study on Communication on the safe use of chemicals to the...
Similar Results Similar Results
08/08/17
See also See also Aktører
Se også ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tlf. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hvordan downstreambrugere kan håndtere...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Netværket af sikringsofficerer Netværket af sikringsofficerer De sikkerhedsansvarliges netværk
Netværket af sikringsofficerer blev oprettet i 2007 som en undergruppe til den tidligere arbejdsgruppe for praktiske forberedelser til REACH under Europa-Kommissionen. Netværket...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Medlemsstater og kompetente myndigheder
Samarbejde med medlemsstaterne ECHA arbejder tæt sammen med Den Europæiske Unions medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein, der er lande i Det Europæiske Økonomiske...
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Støtte til politikker for EU’s eksterne forbindelser
Den Europæiske Unions udvidelsespolitik og den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter særlige foranstaltninger til at skabe samspil mellem specifikke grupper af...
Similar Results Similar Results
15/07/15
TJEKLISTE VED ANSÆTTELSE AF EN GOD KONSULENT TJEKLISTE VED ANSÆTTELSE AF EN GOD KONSULENT TJEKLISTE VED ANSÆTTELSE AF EN GOD KONSULENT (177.0k)
1 DIREKTØRERNES KONTAKTGRUPPE FØRSTE UDGAVE (4. juni 2014) TJEKLISTE VED ANSÆTTELSE AF EN GOD KONSULENT I. Intern forberedelse II. Personlige kriterier...
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet er et netværk, som består af ECHA's helpdesk og de nationale biocid-, CLP- og REACH- helpdeske. Netværket blev oprettet for at forbedre samarbejdet om spørgsmål af...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Netværk for kommunikationsansvarlige Netværk for kommunikationsansvarlige Netværk for kommunikationsansvarlige
Netværket bringer kommunikationsansvarlige fra ECHA og akkrediterede interessenter sammen, for at de kan udveksle planer og drøfte muligheder for synergi i...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Platform til drøftelser mellem NGO'er og ECHA Platform til drøftelser mellem NGO'er og ECHA Platform for diskussioner mellem ngo'er og ECHA
Vi afholder løbende møder med vores akkrediterede interessenters NGO'er for at drøfte aktuelle emner af interesse for civilsamfundet. Alle de akkrediterede NGO'er opfordres til...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Samarbejde med akkrediterede interessentorganisationer Samarbejde med akkrediterede interessentorganisationer Samarbejde med akkrediterede interessentorganisationer
Samarbejdet med akkrediterede interessenter bidrager til en effektiv informationsstrøm både udefra til agenturet og den modsatte vej. Akkrediterede interessentorganisationer kan...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Sådan bliver du en akkrediteret interessentorganisation Sådan bliver du en akkrediteret interessentorganisation Sådan bliver man en akkrediteret interessentorganisation
Hvis du repræsenterer dit kompetenceområde på EU-niveau og er interesseret i et tættere samarbejde med os, er du velkommen til at søge om at blive en akkrediteret...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Workshopper for akkrediterede interessentorganisationer udgør platforme for strategiske diskussioner mellem ECHA og deres akkrediterede interessentorganisationer. Disse...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Accredited Stakeholder Organisations Accredited Stakeholder Organisations Akkrediterede interessentorganisationer
ECHA's eksisterende akkrediterede interessentorganisationer er anført på listen nedenfor. Yderligere oplysninger om hver af disse organisationer findes på deres websteder.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Faktablad Internationalt samarbejde Faktablad Internationalt samarbejde Faktablad Internationalt samarbejde (447.5k)
annankatu 18, P.O. Box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Faktablad Det Europæiske Kemikalieagentur Det Europæiske Kemikalieagentur arbejder tæt sammen...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Bevidstgørelse i de vigtigste lande uden for EU
Det sker jævnligt, at myndigheder og industrien fra lande udenfor EU anmoder ECHA om at være vært for gruppebesøg og give præsentationer, hvor agenturet fortæller om...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Multilateralt arbejde vedrørende kemisk sikkerhed
Agenturets internationale samarbejde vedrører desuden EU's indsats for at sikre forsvarlig forvaltning af kemikalier inden for rammerne af multilaterale aftaler i FN-regi....
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work OECD-relateret arbejde
EU deltager i et tæt internationalt samarbejde om forsvarlig håndtering af kemikalier. Hovedorganisationen, som styrer dette arbejde, er OECD. ECHA's rolle er at yde...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Internationalt samarbejde
ECHA's interaktion med verden uden for EU
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 24 results.

Categories Display