Search

Results for tag Partners and networks
Showing 21 results.
Most relevant Last modified
Пътна карта за доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция — карти на употребите — библиотека Пътна карта за доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция — карти на употребите — библиотека
В тази библиотека са събрани описания на употребите и входни параметри на оценките на експозиция на работници (SWED), на оценките на експозиция на потребители (SCED) и на...
Similar Results Similar Results
14/06/18
Европейската комисия и ECHA Европейската комисия и ECHA Институции и органи на ЕС
ECHA в качеството си на агенция на ЕС е обект на публичното право на ЕС, но функционира независимо от институциите на ЕС (Съвета, Парламента, Комисията и др.) и има собствена...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Подаване на информация към библиотеката с карти на употребите Подаване на информация към библиотеката с карти на употребите
Подаване на информация към библиотеката с карти на употребите Браншовите асоциации се приканват да използват уеб формуляра по-долу, за да подават карти на употребите и...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Related documents Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals [PDF] [EN] Study on Communication on the safe use of chemicals to the...
Similar Results Similar Results
08/08/17
Също за справка ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Мрежа на служителите по сигурността Мрежа на служителите по сигурността Мрежа на лицата, отговорни за сигурността
Мрежата на служителите по сигурността (МСС) е създадена през 2007 г. като подгрупа на бившата работна група на Европейската комисия за практически приготовления за REACH. МСС е...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Сътрудничество с държавите членки ECHA работи в тясно сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз и с държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) –...
Similar Results Similar Results
18/09/15
Политиката за разширяване на ЕС и Европейската политика за съседство (ЕПС) включват специални мерки за насърчаване на взаимодействието между определени групи от трети страни и...
Similar Results Similar Results
15/07/15
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ (95.3k)
1 ГРУПА ЗА КОНТАКТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПЪРВО ИЗДАНИЕ (4 юни 2014 г.) СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ I. Вътрешна подготовка на работата II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
HelpNet e мрежа, съставена от ECHA и националните информационни бюра по регламентите BPR, CLP и REACH. Създадена е с цел подобряване на сътрудничеството по въпроси от общ...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Мрежа на лицата за връзка по въпросите на комуникацията Мрежа на лицата за връзка по въпросите на комуникацията Мрежа на лицата за връзка по въпросите на комуникацията
В мрежата са обединени лица от ECHA и от акредитираните заинтересовани страни, за да обменят планове и да обсъждат съвместни действия в областта на комуникацията. Целите на...
Similar Results Similar Results
17/04/14
Неправителствени организации (НПО) - Дискусионна платформа на ECHA Неправителствени организации (НПО) - Дискусионна платформа на ECHA НПО - платорма на ЕСНА за обсъждания
Ние сме домакини на редовни срещи с нашите акредитирани заинтересовани неправителствени организации, на които се обсъждат актуални въпроси, представляващи интерес за...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Сътрудничеството с акредитирани заинтересовани страни допринася за ефективен информационен поток от съответната област към Агенцията и обратното. Акредитираните заинтересовани...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Как да станете акредитирана заинтересована организация (АЗО) Как да станете акредитирана заинтересована организация (АЗО) Как можете да станете акредитирана заинтересована организация
Ако представлявате вашата област на компетентност на равнище ЕС и сте заинтересовани от по-тясно сътрудничество с нас, ви каним да кандидатствате за статут на акредитирана...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Семинарите за акредитирани заинтересовани страни представляват платформи за стратегически обсъждания между нас и заинтересованите страни, които сме акредитирали. В рамките на...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Акредитирани заинтересовани организации Акредитирани заинтересовани организации Акредитирани заинтересовани организации
По-долу е представен настоящият списък на акредитирани организации, заинтересовани от дейността на ECHA. Повече информация за всяка от тези организации може да бъде намерена на...
Similar Results Similar Results
14/02/14
Информационен лист Международно сътрудничество Информационен лист Международно сътрудничество Информационен лист Международно сътрудничество (515.3k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Информационен лист ЕвропЕйска агЕнция по химикали Европейската агенция по химикали работи по...
Similar Results Similar Results
04/11/13
Заинтересовани лица извън ЕС, както и органите и индустрията редовно приканват ECHA да бъде домакин на групови посещения и да предоставя разяснителни презентации относно...
Similar Results Similar Results
17/09/13
Международното сътрудничество на Агенцията също е свързано със ангажиментите на ЕС за разумно управление на химикалите съгласно многостранни споразумения под егидата на...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Дейност, свързана с ОИСР
ЕС е в тясно сътрудничество на международно ниво относно разумното управление на химикалите. ОИСР е основната организация, която ръководи тази дейност. Ролята на ECHA е да...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Международно сътрудничество
Взаимоотношения на ECHA в световен план извън ЕС
Similar Results Similar Results
13/09/13
Showing 21 results.

Categories Display