Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
18 oktober 2017 1 Information om manuell granskning vid kontroll av fullständighet Echa kontrollerar fullständigheten i varje registrering som skickas in för...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Vad vi erbjuder Vad vi erbjuder Vad vi erbjuder
När du börjar arbeta vid Echa kommer du att ansluta dig till ett team av kvalificerade experter som arbetar med att genomföra EU:s banbrytande kemikalielagstiftning som syftar...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Information för sökande – läs detta innan du ansöker
Similar Results Similar Results
24/01/17
Nationella experter – information för sökande Nationella experter – information för sökande Information för sökande
Bedömning av ansökningar Sökande bedöms utifrån sina akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer och deras relevans för jobbet. De sökande som väljs ut kommer att få genomgå en...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Arbetsmarknad mellan EU-organ Arbetsmarknad mellan EU-organ Arbetsmarknad mellan EU-organ
EU:s organ har inrättat en intern arbetsmarknad för att främja rörlighet bland sin högkvalificerade personal. Dessa lediga tjänster kan endast sökas av personal vid EU:s organ...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Praktiktjänstgöring Praktiktjänstgöring Praktiktjänstgöring
Echa söker nyutexaminerade akademiker som vill medverka i myndighetens dagliga arbete. Echa erbjuder varje år upp till 20 praktikplatser för akademiker på vetenskapliga områden...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Rekryteringsprocess Rekryteringsprocess Rekryteringsprocessen
Vi lägger ut alla lediga jobb på Echas webbplats. Du måste lämna in en fullständig ansökan före sista ansökningsdatum. En urvalsnämnd granskar alla giltiga ansökningar mot de...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Personal Personal Personal
Echa erbjuder huvudsakligen två typer av tjänster: tillfällig anställning och kontraktsanställning. Tillfällig anställning Tillfälliga anställningar klassificeras i två...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Balans mellan yrkes- och familjeliv Balans mellan yrkes- och familjeliv Balans mellan yrkes- och familjeliv
För Echa är det viktigt att skapa och upprätthålla en stödjande och hälsosam arbetsmiljö så att personalen får en lämplig balans mellan yrkes- och familjelivet och sina...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Anställningskrav Anställningskrav Anställningskrav
Den sökande måste vara medborgare i en av EU:s medlemsstater eller i ett land som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island, Liechtenstein), kunna...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 10 results.

Categories Display