Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Støtte til medlemsstater, der har til hensigt at udarbejde et CLH-forslag Støtte til medlemsstater, der har til hensigt at udarbejde et CLH-forslag Indsendelse af CLH-dossierer
Hvem kan indsende CLH-hensigter og -dossierer? Medlemsstaternes kompetente myndigheder (MSCA'er) kan stille forslag til: en ny harmoniseret klassificering og mærkning (CLH) en...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Trin i CLH-processen CLH-hensigt CLH- hensigt Indsendelse af dossier Dossier- indsendelse Overensstemmelseskontrol Overensstem melses kontrol Offentlig høring Offentlig høring...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen (1,658.3k)
Indledende vejledning til CLP-forordningen Version 3.0 — januar 2019 1 V E J L E D N I N G Indledende vejledning til CLP-forordningen ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Oversigt over forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten Oversigt over forpligtelser som følge af optagelsen af SVHC'er på kandidatlisten Kandidatlisteforpligtelser
Virksomhederne kan have juridiske forpligtelser som følge af optagelsen af stoffer på kandidatlisten. Disse forpligtelser, der træder i kraft fra datoen for optagelse, vedrører...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP) er baseret på De Forenede Nationers globalt harmoniserede system (GHS) og har til formål at sikre...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Kandidatliste — tabel Kandidatliste — tabel Kandidatliste
Bemærkninger: Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Harmoniseret klassificering og mærkning - paneler Harmoniseret klassificering og mærkning - paneler Harmoniseret klassificering og mærkning - paneler
Hensigt CLH-processen begynder, når ECHA modtager en hensigt om udarbejdelse af et CLH-dossier fra en MSCA eller producent, importør eller downstreambruger. Når hensigten er...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Proceduren for harmoniseret klassificering og mærkning Proceduren for harmoniseret klassificering og mærkning Proceduren for harmoniseret klassificering og mærkning
Producenter, importører eller downstreambrugere skal (selv)klassificere og mærke farlige stoffer og blandinger for at sikre en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet....
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display