Search

Results for tag Exposure scenario
Most relevant Last modified
Teabevahetus tarneahelas Teabevahetus tarneahelas Teabevahetus tarneahelas
Tarneahelas tegutsejatel võib olla mitmeid rolle, mõnikord mitu rolli korraga. Kohustused olenevad rollist ning eri rollide jaoks on olemas erinevad vahendid ja erinev teave....
Similar Results Similar Results
15/01/18
Ohutuskaardid Ohutuskaardid
Ohutuskaardid Ohutuskaardid sisaldavad aine või segu omaduste ja ohtude teavet, selle käsitsemise, kõrvaldamise ja transportimise juhiseid ning esmaabi-, tuletõrje- ja...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide e-juhend Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide e-juhend
Juhendi eesmärk on aidata ohutuskaartidega seotud tarnijatel ja nende saajatel kergemini koguda ja mõista aine ja selle kasutusalade teavet . Olgu tegu põhipunktide...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu Teabeleht reach Teabeleht PÕHITEAVE ALLKASUTAJATELE Ohutuskaardid ja kokkupuutestsenaariumid ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingi, Soome | tel +358 9 686180 | faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kuidas saavad allkasutajad käsitleda ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Showing 5 results.

Categories Display