Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP-rendelet bevezető útmutatója (1,941.7k)
A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió – 2019. január 1 Ú T M U T A T Ó A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió 2019....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Amennyiben olyan anyagnak a továbbfelhasználója, amely szerepel az Engedélyezési Jegyzékben (XIV. melléklet) a szállítói láncban Ön felett álló kérelmezőnek kiadott engedély...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Megjegyzés: Jelenleg csak a 2016 novemberéig tett bejelentések szerepelnek a nyilvántartásban. A vállalatok 2017 végétől bizonyos információkat bizalmas információként...
Similar Results Similar Results
16/08/18
A 66. cikk szerinti továbbfelhasználói bejelentés bevezetés és háttér A 66. cikk szerinti továbbfelhasználói bejelentés bevezetés és háttér Engedéllyel rendelkező továbbfelhasználókra vonatkozó statisztikák
Az engedélyezési kérelmek kiterjedhetnek egy adott anyag kérelmező általi felhasználására, a szállítói láncban további felhasználásra vagy mindkettőre. Azoknak a...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Ön továbbfelhasználó? Ön továbbfelhasználó? Továbbfelhasználók
A vegyi anyagokat felhasználó vállalatokat és munkavállalókat a REACH és a CLP továbbfelhasználónak nevezi. Idetartoznak az árukat gyártó vagy szolgáltatásokat nyújtó...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Továbbfelhasználók – REACH/CLP és egyéb jogszabályok Továbbfelhasználók – REACH/CLP és egyéb jogszabályok Egyéb jogszabályok és a továbbfelhasználók
A továbbfelhasználók kulcsszerepet játszanak annak biztosításában, hogy a vegyi anyagokat az emberi egészségre és a környezetre ártalmatlan módon használják fel. A REACH és a...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Kommunikáció a szállítói láncon belül Kommunikáció a szállítói láncon belül Kommunikáció a szállítói láncon belül
A szállítói lánc szereplői több szerepet betölthetnek, akár egyszerre is. Önnek különböző kötelezettségei vannak az Ön szerepétől függően, és különböző eszközök és információk...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Biztonsági adatlapok Biztonsági adatlapok
Biztonsági adatlapok A biztonsági adatlapokon szerepelnek az anyag vagy keverék tulajdonságai, az általa hordozott veszélyek, a kezelésére, ártalmatlanítására, szállítására és...
Similar Results Similar Results
29/11/17
felhasználási térkép fülek felhasználási térkép fülek
A koncepció Sablonok és benyújtás Felhasználási térképtár
Similar Results Similar Results
18/10/17
REACH szerinti regisztráció és a továbbfelhasználók REACH szerinti regisztráció és a továbbfelhasználók REACH szerinti regisztráció és a továbbfelhasználók
Ha az EU-ban végzett tevékenységei során vegyi anyagokat használ fel, érinthetik Önt a REACH szerinti regisztráció határidői. A meglévő vegyi anyagok regisztrálásának utolsó...
Similar Results Similar Results
11/05/17
E-útmutató a biztonsági adatlapokhoz és az expozíciós forgatókönyvekhez E-útmutató a biztonsági adatlapokhoz és az expozíciós forgatókönyvekhez
Az útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a szállítók és a biztonsági adatlapok címzettjei számára az adatlap tartalmának összeállításában és megértésében, illetve az...
Similar Results Similar Results
07/03/17
A REACH, illetve CLP alapján megszerzett adatok felhasználása a vegyi anyagok biztonságos felhasználása érdekében Nikkelezés: esettanulmány A REACH, illetve CLP alapján...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi–00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Összefoglaló reach Összefoglaló KULCSFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓK TOVÁBBFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Továbbfelhasználói jelentés benyújtása (osztályozásbeli különbségek) Továbbfelhasználói jelentés benyújtása (osztályozásbeli különbségek) Továbbfelhasználói jelentés benyújtása osztályozásbeli különbségek esetén
Benyújtás a REACH-IT-en keresztül Lásd még a következő kézikönyvben: Továbbfelhasználói jelentés készítése. Felhívjuk figyelmét, hogy egy új osztályozást minden anyag esetében,...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Készítők - szabályozási státusz Készítők - szabályozási státusz Készítők
Kommunikáció Keverékek osztályozása A felhasznált anyagok szabályozási státusza
Similar Results Similar Results
13/06/16
Készítők – osztályozás fül Készítők – osztályozás fül
Készítőként felelős az Ön által forgalomba hozott keverék osztályozásáért, címkézéséért és csomagolásáért. Tisztában kell lennie a keverék veszélyeivel, és azokat meg kell...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Szabályozási ellenőrzés és a továbbfelhasználók Szabályozási ellenőrzés és a továbbfelhasználók Szabályozási ellenőrzés és a továbbfelhasználók
A továbbfelhasználókra kötelezettségek hárulnak, amikor az általuk kezelt anyagot szabályozási kockázatkezelésnek, például engedélyezésnek, korlátozásnak vagy harmonizált...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Továbbfelhasználói jelentések Továbbfelhasználói jelentések Továbbfelhasználói jelentések
Nem támogatott felhasználások (REACH 38. cikk (1) bekezdés): A továbbfelhasználóknak a regisztrált anyag biztonsági adatlapjának kézhezvételétől számított hat hónapon belül...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Továbbfelhasználó – Kémiai biztonsági értékelés Továbbfelhasználó – Kémiai biztonsági értékelés Továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés
A továbbfelhasználók kémiai biztonsági értékelés készítése mellett dönthetnek, ha felhasználásuk nem támogatott (azaz eltér a szállító által biztosított expozíciós...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Továbbfelhasználók kötelezettségei – Felhasználás ellenőrzése Továbbfelhasználók kötelezettségei – Felhasználás ellenőrzése A felhasználás ellenőrzése
Amikor a továbbfelhasználó kiterjesztett biztonsági adatlapot kap egy anyagról vagy keverékről, meg kell állapítania, hogy azok felhasználását támogatják-e a biztonsági...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Továbbfelhasználók – Szerepkörök és kötelezettségek Továbbfelhasználók – Szerepkörök és kötelezettségek A továbbfelhasználók szerepei és kötelezettségei
Minden továbbfelhasználó A biztonsági adatlap és az expozíciós forgatókönyv szerinti megfelelő intézkedések meghatározása és alkalmazása Mihelyt a továbbfelhasználók megkapják...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Ki minősül továbbfelhasználónak? Ki minősül továbbfelhasználónak? Ki minősül továbbfelhasználónak?
A továbbfelhasználók a vegyi anyagok REACH és CLP szerinti felhasználói. Olyan vállalatok vagy magánszemélyek, amelyek: az Európai Unióban/Európai Gazdasági Térségben működnek,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Készítők - főoldal Készítők - főoldal
A készítők olyan továbbfelhasználók, akik keverékeket állítanak elő, majd rendszerint a szállítói láncon lefelé haladva, illetve közvetlenül a fogyasztóknak szállítják azokat....
Similar Results Similar Results
30/05/16
Tanácsok vegyi anyagok munkahelyi felhasználói számára Rövid útmutató a vegyi anyagok munkahelyi felhasználói számára arról, hogyan lehet a legjobban hasznosítani a...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés készítése 17. gyakorlati útmutató Továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés készítése 17. gyakorlati útmutató Továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés készítése 17. gyakorlati útmutató (630.4k)
Továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentés készítése 17. gyakorlati útmutató 2 Továbbfelhasználói kémiai biztonsági értékelés és jelentés készítése JOGI...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,236.6k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
A kémiai biztonság az Ön vállalkozásában Bevezető a kkv-k számára A kémiai biztonság az Ön vállalkozásában Bevezető a kkv-k számára A kémiai biztonság az Ön vállalkozásában Bevezető a kkv-k számára (1,134.1k)
A kémiai biztonság az Ön vállalkozásában Bevezető a kkv-k számára ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Útmutató a továbbfelhasználók számára Útmutató a továbbfelhasználók számára Útmutató a továbbfelhasználók számára (1,530.8k)
Ú T M U T A T Ó Útmutató a továbbfelhasználók számára 2.1 verzió 2014. október Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnország) | Tel.: +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display