Search

Results for tag Data sharing biocides
Most relevant Last modified
Povinnost sdílení údajů - nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 Hlavní sdělení Povinnost sdílení údajů - nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 Hlavní sdělení Povinnost sdílení údajů - nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 Hlavní sdělení (76.0k)
Povinnost sdílení údajů - nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 Hlavní sdělení 1) Jednou z hlavních zásad nařízení o biocidních přípravcích (EU)...
Similar Results Similar Results
28/04/14
BPR - dotaz BPR - dotaz Dotazy
Informace o dostupných zkouškách a studiích Žadatel, který zamýšlí provést zkoušky nebo studie zahrnující obratlovce v rámci svých žádostí o povolení podle nařízení BPR, musí...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - Sdílení údajů BPR - Sdílení údajů Sdílení údajů
Zásadním a novým aspektem nařízení o biocidních přípravcích je obecná povinnost pro stávající držitele údajů a budoucí žadatele sdílet určité údaje ze zkoušek a studií...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 3 results.

Categories Display