Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP Uvodne smernice o uredbi CLP (1,832.7k)
Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 – januar 2019 1 S M E R N I C E Uvodne smernice o uredbi CLP Različica 3.0 Januar 2019 2 ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Popis razvrščanja in označevanja Popis razvrščanja in označevanja Popis razvrstitev in označitev
Kaj je Popis razvrstitev in označitev? Ta zbirka podatkov vsebuje informacije o razvrstitvi in označitvi prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih predložili proizvajalci...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Prijavo lahko predložite le elektronsko prek portala REACH-IT, ki je na spletišèu agencije ECHA. Za to se morate najprej prijaviti na portalu REACH-IT in ustvariti raèun. Morda...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Ta podatkovna zbirka vsebuje informacije o razvrstitvi in označitvi prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih posredovali proizvajalci in uvozniki, vključuje pa tudi seznam...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Kdo mora predložiti prijavo? Kdo mora predložiti prijavo? Prijava v popis razvrstitev in označitev
Snov morate prijaviti v popis razvrstitev in označitev v enem mesecu po tem, ko je dana v promet in vi: snov proizvajate ter jo je treba registrirati v skladu z uredbo REACH;...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display