Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP (1,806.4k)
Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP Wersja 3.0 – styczeń 2019 r. 1 W Y T Y C Z N E Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Informacje na temat rozporządzenia CLP Informacje na temat rozporządzenia CLP Znaczenie rozporządzenia CLP
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Oznakowanie i pakowanie Oznakowanie i pakowanie Oznakowanie i pakowanie
Wytwórcy, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy, jak również producenci i importerzy pewnych szczególnych wyrobów, muszą poinformować o zidentyfikowanych zagrożeniach...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Podstawową zasadą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP) jest klasyfikacja własna substancji lub mieszaniny przez wytwórcę, importera...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Znaczenie badań w kontekście rozporządzenia CLP Znaczenie badań w kontekście rozporządzenia CLP Znaczenie badań w kontekście CLP
W celu sklasyfikowania i oznakowania substancji albo mieszaniny jej wytwórcy, importerzy lub dalsi użytkownicy muszą zebrać i ocenić wszelkie dostępne informacje związane z...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Klasyfikacja mieszaniny – określenie informacji Klasyfikacja mieszaniny – określenie informacji Określ wszystkie dostępne informacje
Pierwszy krok polega na określeniu wszystkich istotnych dostępnych informacji o samej mieszaninie i, w razie potrzeby, o poszczególnych substancjach zawartych w mieszaninie....
Similar Results Similar Results
27/05/15
Uwagi i porady dotyczące rodzajów zagrożenia Uwagi i porady dotyczące rodzajów zagrożenia Uwagi i porady dotyczące rodzajów zagrożenia (72.7k)
Uwagi i porady dotyczące rodzajów zagrożenia Mieszanina może powodować odmienne zagrożenia niż jej poszczególne składniki, na przykład mieszanina substancji łatwopalnej i...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Klasyfikacja mieszaniny – przegląd Klasyfikacja mieszaniny – przegląd Dokonaj przeglądu klasyfikacji
Należy pamiętać, że przegląd klasyfikacji mieszaniny może być wymagany z wielu powodów. Zmiany w zharmonizowanej klasyfikacji substancji składowych Zharmonizowaną klasyfikację...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Jeśli wyniki Twojej oceny mieszaniny wskazują, że związane z nią zagrożenia spełniają kryteria klasyfikacji w odniesieniu do jednej lub więcej klas zagrożenia, kategorii lub...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Po zebraniu wszystkich informacji i ocenie ich ważności nadszedł czas na porównanie danych zgodnie z kryteriami klasyfikacji i podjęcie decyzji w sprawie klasyfikacji...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Klasyfikacja mieszaniny – analiza Klasyfikacja mieszaniny – analiza Sprawdź dostępne informacje
Wymogi w zakresie identyfikacji i analizy dostępnych informacji o mieszaninach są przedstawione w art. 6–8 CLP. Po zebraniu wszystkich podstawowych i konkretnych informacji...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Od czego zacząć?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Klasyfikacja mieszaniny Klasyfikacja mieszaniny Klasyfikacja mieszanin
©Uwe VA¶lkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Czy jesteś importerem lub formulatorem mieszanin w UE/EOG? Jeśli tak, to odpowiadasz za klasyfikację, oznakowanie i pakowanie...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display