Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (3,634.3k)
2 P O K Y N Y Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Verze 4.0 březen 2019 2 Pokyny pro označování a balení Verze 4.0 – březen...
Similar Results Similar Results
02/10/19
Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP Úvodní pokyny k nařízení CLP (1,874.6k)
Úvodní pokyny k nařízení CLP Verze 3.0 – leden 2019 1 P O K Y N Y Úvodní pokyny k nařízení CLP verze 3.0 leden 2019 2 Úvodní...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Labelling - Links Labelling - Links Označování a balení
See also New pictograms on chemical products Overview table of hazards that trigger child-resistant fastening or tactile warnings[PDF]
Similar Results Similar Results
08/03/19
Porozumět nařízení CLP Porozumět nařízení CLP Porozumnět nařízení CLP
Nařízení o klasifikaci, označování a balení (ES č. 272/2008) vychází z globálně harmonizovaného systému (GHS) Organizace spojených národů a jeho účelem je zajistit vysokou...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Ve většině případů musejí učinit rozhodnutí o klasifikaci chemické látky nebo směsi dodavatelé. Tomuto postupu se říká vlastní klasifikace. Základním principem nařízení CLP o...
Similar Results Similar Results
12/07/17
The role of testing in CLP The role of testing in CLP Úloha zkoušek dle nařízení CLP
Pro účely klasifikace a označení se od výrobců, dovozců nebo následných uživatelů chemické látky nebo směsi vyžaduje, aby shromáždili a vyhodnotili veškeré stávající dostupné...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Klasifikace směsí - zjistěte si informace Klasifikace směsí - zjistěte si informace Zjistěte si veškeré dostupné informace
Prvním krokem je zjistit si všechny dostupné relevantní informace jak o vlastní směsi, tak podle situace i o jejích jednotlivých složkách. Je třeba si uvědomit, že u některých...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Poznámky a rady k typům nebezpečnosti Poznámky a rady k typům nebezpečnosti Poznámky a rady k typům nebezpečnosti (73.1k)
Poznámky a rady k typům nebezpečnosti Nebezpečnost směsi se může lišit od nebezpečnosti jejích složek; například směs hořlavé a oxidující látky může být výbušná. V praxi...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Klasifikace směsí - přezkoumání Klasifikace směsí - přezkoumání Klasifikaci přezkoumejte
Pamatujte, že klasifikaci směsi může být z řady důvodů nutné přezkoumat. Změny v harmonizované klasifikaci složek směsi Pokud jsou dostupné nové ověřené informace, může se...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Klasifikace směsí - rozhodnutí Klasifikace směsí - rozhodnutí Rozhodněte o klasifikaci a označení
Pokud z vašeho hodnocení směsi vyplývá, že její nebezpečnost splňuje kritéria pro klasifikaci v jedné nebo několika třídách nebezpečnosti, kategoriích nebo členěních, musíte...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Poté, co jste shromáždili všechny informace a posoudili jejich platnost, je třeba přistoupit k porovnání údajů s kritérii pro klasifikaci a rozhodnout o klasifikaci směsi....
Similar Results Similar Results
25/08/14
Klasifikace směsí - přezkum Klasifikace směsí - přezkum Obeznamte se s dostupnými informacemi
V článcích 6–8 nařízení CLP jsou stanoveny požadavky na identifikaci a přezkum dostupných informací o směsích. Potom co jste shromáždili základní a specifické informace o...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Kde mám začít?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Klasifikace směsí Klasifikace směsí Klasifikace směsi
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Jste dovozcem nebo výrobcem směsí v zemi EU/EHP? Pokud ano, pak jste v souladu s nařízením CLP odpovědní za klasifikaci, označování a...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 14 results.

Categories Display