Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Odločitve
Odločitve so objavljene v angleškem jeziku in jeziku postopka.
Similar Results Similar Results
17/10/19
Vzpostavite stik s komisijo za pritožbe Vzpostavite stik s komisijo za pritožbe Kontakt
Naslov za obiske: Annankatu 18 00120 Helsinki Finska Postopkovne dokumente je mogoče vložiti pri sprejemnem pultu agencije ECHA. Na ovojnico ali spremni obrazec napišite...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Komisija za pritožbe – seznam za pomoč pri vložitvi pritožbe Komisija za pritožbe – seznam za pomoč pri vložitvi pritožbe Komisija za pritožbe – seznam za pomoč pri vložitvi pritožbe (276.6k)
1 (1) Ta kontrolni seznam je praktično orodje in ni izčrpen. Pritožnikom priporočamo, naj ga uporabljajo pri preverjanju vsebine obvestila o pritožbi. Kontrolni seznam je...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Komisija za pritožbe – vloga in pristojnosti
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Komisija za pritožbe
Komisija za pritožbe je pristojna za odločanje o pritožbah, vloženih zoper nekatere odločitve agencije, sprejete na podlagi uredbe REACH in uredbe o biocidnih proizvodih. Čeprav...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Pritožbeni postopek Pritožbeni postopek Pritožbeni postopek
Pri komisiji za pritožbe agencije ECHA se je mogoče pritožiti zoper nekatere odločitve agencije, navedene v členu 91 uredbe REACH in členu 77 uredbe o biocidnih proizvodih....
Similar Results Similar Results
04/10/17
Komisija za pritožbe Evropske agencije za kemikalije Neodvisna upravna presoja odločitev agencije ECHA Komisija za pritožbe Evropske agencije za kemikalije Neodvisna upravna presoja odločitev agencije ECHA Komisija za pritožbe Evropske agencije za kemikalije Neodvisna upravna presoja odločitev agencije ECHA (903.4k)
Komisija za pritožbe Evropske agencije za kemikalije Neodvisna presoja o odločitvah agencije ECHA ECHA-17-P-02-SL © European Chemicals Agency, 2017 ...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Praktične usmeritve za stranke o pritožbenih postopkih na komisiji za pritožbe Praktične usmeritve za stranke o pritožbenih postopkih na komisiji za pritožbe Praktične usmeritve za stranke o pritožbenih postopkih na komisiji za pritožbe (730.4k)
Praktična navodila za stranke v pritožbenem postopku pred komisijo za pritožbe Evropske agencije za kemikalije 28.02.2017 KAZALO A. UVOD...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Hearings Hearings Zaslišanja
Stranke pritožbenega postopka so upravičene, da v postopku podajo ustno izjavo. Komisija za pritožbe tako lahko odredi zaslišanje, če meni, da je to potrebno ali če tako zahteva...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Ta oddelek vsebuje predstavitev komisije za pritožbe in informacije o pritožbenem postopku.
Similar Results Similar Results
08/09/15
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Spremni obrazec [PDF]* Preglednica prilog [PDF]* Dokazni list [PDF]* Kontrolni seznam [PDF]* * Izjava o omejitvi odgovornosti: To je delovni prevod dokumenta, ki je bil v...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Komisija za pritožbe – priloge s tabelami Komisija za pritožbe – priloge s tabelami Komisija za pritožbe – priloge s tabelami (473.3k)
Datum Priporočamo vam, da ta obrazec uporabljate pri predložitvi postopkovnega dokumenta s PRILOGAMI ali DOKAZI komisiji za pritožbe Evropske agencije...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Komisija za pritožbe – list z dokazili Komisija za pritožbe – list z dokazili Komisija za pritožbe – list z dokazili (339.2k)
Datum Opozarjamo vas, da morate temu DOKAZNEMU LISTU vedno priložiti opisane dokaze. Za več informacij glejte odstavek 28 Praktičnih navodil. ...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Stran 1 od strani (skupnega števila predloženih strani) Datum: Priporočamo vam, da ta spremni obrazec uporabljate pri predložitvi postopkovnega...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Sestava komisije za pritožbe
Seznam članov komisije za pritožbe in nadomestni/dodatni člani
Similar Results Similar Results
17/06/13
SKLEP O PRAVILIH ZA IZRAČUN ZNESKOV IN PREDPLAČIL, KI SE PLAČUJEJO V ZVEZI Z DOKAZNIM POSTOPKOM V PRITOŽBENIH POSTOPKIH NA KOMISIJI ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE SKLEP O PRAVILIH ZA IZRAČUN ZNESKOV IN PREDPLAČIL, KI SE PLAČUJEJO V ZVEZI Z DOKAZNIM POSTOPKOM V PRITOŽBENIH POSTOPKIH NA KOMISIJI ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE SKLEP O PRAVILIH ZA IZRAČUN ZNESKOV IN PREDPLAČIL, KI SE PLAČUJEJO V ZVEZI Z DOKAZNIM POSTOPKOM V PRITOŽBENIH POSTOPKIH NA KOMISIJI ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE (57.9k)
1 Limassol, 17. decembra 2009 Dok.: MB/77/2009/D SKLEP O PRAVILIH ZA IZRAČUN STROŠKOV IN PREDUJMOV, KI JIH JE TREBA PLAČATI V ZVEZI S ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
SKLEP KOMISIJE ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O IZVEDBENIH PRAVILIH O STROŠKIH DOKAZNEGA POSTOPKA PRI KOMISIJI ZA PRITOŽBE SKLEP KOMISIJE ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O IZVEDBENIH PRAVILIH O STROŠKIH DOKAZNEGA POSTOPKA PRI KOMISIJI ZA PRITOŽBE SKLEP KOMISIJE ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O IZVEDBENIH PRAVILIH O STROŠKIH DOKAZNEGA POSTOPKA PRI KOMISIJI ZA PRITOŽBE (38.2k)
SKLEP KOMISIJE ZA PRITOŽBE EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O IZVEDBENIH PRAVILIH O STROŠKIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM DOKAZOV V PRITOŽBENIH POSTOPKIH KOMISIJA...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display