Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Valituslautakunnan yhteystiedot Valituslautakunnan yhteystiedot Yhteydenotto
Vierailuosoite Annankatu 18 00120 Helsinki Suomi Valitusmenettelyyn liittyvät asiakirjat voi toimittaa kemikaaliviraston vastaanottoon. Kuoreen tai saatteeseen merkintä...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Valituslautakunta - Valituksen jättämistä koskeva muistilista Valituslautakunta - Valituksen jättämistä koskeva muistilista Valituslautakunta - Valituksen jättämistä koskeva muistilista (290.6k)
1 (1) Tämä muistilista on tarkoitettu ainoastaan käytännön apuvälineeksi, eikä se ole tyhjentävä. On suositeltavaa, että valituksen tekijä käyttää sitä valituskirjelmän...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Valituslautakunta – Tehtävänkuva ja vastuut
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Valituslautakunta
Valituslautakunnalle voidaan valittaa päätöksistä, jotka kemikaalivirasto on tehnyt REACH-asetuksen ja biosidiasetuksen nojalla. Vaikka valituslautakunta kuuluu...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Valitusmenettely Valitusmenettely Muutoksenhakumenettely
Tiettyihin kemikaaliviraston tekemiin päätöksiin, jotka luetellaan REACH-asetuksen 91 artiklassa ja biosidiasetuksen 77 artiklassa, voidaan hakea muutosta kemikaaliviraston...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunta Kemikaaliviraston päätösten riippumaton arviointi Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunta Kemikaaliviraston päätösten riippumaton arviointi Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunta Kemikaaliviraston päätösten riippumaton arviointi (917.0k)
Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunta Kemikaaliviraston päätösten riippumaton arviointi ECHA-17-P-02-FI © European Chemicals Agency, 2017 ...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Käytännön ohjeet osapuolille Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnassa tapahtuvaa valitusten käsittelyä varten Käytännön ohjeet osapuolille Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnassa tapahtuvaa valitusten käsittelyä varten Käytännön ohjeet osapuolille Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnassa tapahtuvaa valitusten käsittelyä varten (629.9k)
Käytännön ohjeet osapuolille koskien Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnalle tehtyjä valituksia 28.02.2017 SISÄLLYSLUETTELO A. JOHDANTO...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Valitusmenettelyn osapuolilla on oikeus antaa suullinen lausunto menettelyn aikana. Valituslautakunta järjestää suullisen käsittelyn, jos se pitää sitä tarpeellisena tai jos...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Muutoksenhaku Muutoksenhaku Valituslautakunta
Tässä osassa esitellään valituslautakunta ja annetaan tietoa muutoksenhakumenettelystä.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Päätökset
Päätökset julkaistaan englanniksi ja asian oikeudenkäyntikielellä.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Kansilomake [PDF] * Liiteluettelo [PDF] * Todistelomake [PDF] * Muistilista [PDF] * * Vastuuvapauslauseke: Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta,...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Valituslautakunta - Taulukkoliitteet Valituslautakunta - Taulukkoliitteet Valituslautakunta - Taulukkoliitteet (476.9k)
Päivämäärä Tätä lomaketta suositellaan käytettäväksi toimitettaessa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 91–93 artiklassa tarkoitettuun valitusmenettelyyn...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Valituslautakunta - Todistesivu Valituslautakunta - Todistesivu Valituslautakunta - Todistesivu (346.7k)
Päivämäärä Huomatkaa, että tähän TODISTELOMAKKEESEEN on aina liitettävä siinä kuvaillut todisteet. Lisätietoja on käytännön ohjeiden kohdassa 28. ...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Sivu 1/ (toimitettujen sivujen kokonaismäärä) Päivämäärä: Tätä kansilomaketta suositellaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 91–93...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Valituslautakunnan kokoonpano
Luettelo valituslautakunnan jäsenistä, varajäsenistä/ylimääräisistä jäsenistä
Similar Results Similar Results
17/06/13
PÄÄTÖS SÄÄNNÖISTÄ, JOIDEN MUKAAN LASKETAAN MAKSETTAVAT SUMMAT JA ENNAKOT VALITUSMENETTELYN YHTEYDESSÄ EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNALLE ESITETTÄVISTÄ TODISTEISTA PÄÄTÖS SÄÄNNÖISTÄ, JOIDEN MUKAAN LASKETAAN MAKSETTAVAT SUMMAT JA ENNAKOT VALITUSMENETTELYN YHTEYDESSÄ EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNALLE ESITETTÄVISTÄ TODISTEISTA PÄÄTÖS SÄÄNNÖISTÄ, JOIDEN MUKAAN LASKETAAN MAKSETTAVAT SUMMAT JA ENNAKOT VALITUSMENETTELYN YHTEYDESSÄ EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNALLE ESITETTÄVISTÄ TODISTEISTA (40.7k)
1 Limassol 17. joulukuuta 2009 Asiakirja MB/77/2009/D PÄÄTÖS EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN VALITUSMENETTELYISSÄ ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS, JOLLA OTETAAN KÄYTTÖÖN VALITUSMENETTELYISSÄ ESITETTÄVIEN TODISTEIDEN AIHEUTTAMIA KUSTANNUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS, JOLLA OTETAAN KÄYTTÖÖN VALITUSMENETTELYISSÄ ESITETTÄVIEN TODISTEIDEN AIHEUTTAMIA KUSTANNUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS, JOLLA OTETAAN KÄYTTÖÖN VALITUSMENETTELYISSÄ ESITETTÄVIEN TODISTEIDEN AIHEUTTAMIA KUSTANNUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT (27.1k)
EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS TODISTELUKUSTANNUKSIA KOSKEVISTA SOVELTAMISSÄÄNNÖISTÄ VALITUSMENETTELYISSÄ EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display