Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-nadolazeći rokovi – gornji tekst BPR-nadolazeći rokovi – gornji tekst Nadolazeći rokovi
Sljedeći rokovi navedeni su kako bi poduzeća lakše ispunila svoje obveze u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (BPR) i Uredbom o programu revizija (RPR). AS = aktivna tvar...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Rokovi za podnošenje zahtjeva za autorizaciju na području Unije Rokovi za podnošenje zahtjeva za autorizaciju na području Unije
U tablici u nastavku navedeni su rokovi za podnošenje zahtjeva za autorizaciju na području Unije koje je potrebno poštovati kako bi postojeći proizvodi mogli ostati na tržištu....
Similar Results Similar Results
16/12/16
Obnova nacionalnog odobrenja – postupak ocjenjivanja međusobnog priznavanja Obnova nacionalnog odobrenja – postupak ocjenjivanja međusobnog priznavanja Postupak evaluacije međusobnog priznavanja
Postupak ocjenjivanja započinje kada nadležno tijelo referentne države članice potvrdi prijavu za obnovu nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod (ili skupinu biocidnih...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Postupak ocjenjivanja za obnovu nacionalnog odobrenja Postupak ocjenjivanja za obnovu nacionalnog odobrenja Postupak evaluacije nacionalnog odobrenja
Postupak ocjenjivanja započinje kada nadležno tijelo države članice koje zaprima prijavu prihvati prijavu za obnovu nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod (ili skupinu...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Uredba o biocidnim proizvodima – podnošenje dosjea za obnovu nacionalnog odobrenja Uredba o biocidnim proizvodima – podnošenje dosjea za obnovu nacionalnog odobrenja Podnošenje dosjea
Prijave za obnovu nacionalnog odobrenja, uključujući one koji podliježu međusobnom priznavanju ili su odobrene na osnovi međusobnog priznavanja, podnose se putem sustava R4BP 3....
Similar Results Similar Results
16/12/16
Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) – obnova nacionalnog odobrenja Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) – obnova nacionalnog odobrenja Nacionalno odobrenje i obnova međusobnog priznavanja
Uredba o biocidnim proizvodima definira obnovu nacionalnog odobrenja kao „prijavu kojom nositelj odobrenja ili netko u njegovo ime želi zatražiti obnovu nacionalnog odobrenja za...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Odobrenje za jednake biocidne proizvode Odobrenje za jednake biocidne proizvode Odobrenje za iste biocidne proizvode
Kako bi se zadovoljile potrebe poduzeća i smanjilo njihovo administrativno opterećenje, Uredbom o jednakim biocidnim proizvodima (Uredba 414/2013, kako je izmijenjena Uredbom...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Razumijevanje Uredbe o biocidnim pripravcima (UBP) Razumijevanje Uredbe o biocidnim pripravcima (UBP) Razumijevanje BPR-a
Uredbom o biocidnim pripravcima (UBP, Uredba (EU) 528/2012) uređuje se stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka koji se rabe za zaštitu ljudi, životinja, materijala...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Autorizacija biocidnih proizvoda Autorizacija biocidnih proizvoda Autorizacija biocidnih pripravaka
Za sve biocidne proizvode treba ishoditi odobrenje prije njihova stavljanja na tržište. Društva mogu izabrati među nekoliko različitih postupaka, ovisno o proizvodu i broju...
Similar Results Similar Results
27/10/16
Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) - istraživanje - razvoj - sadržaj 1 Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) - istraživanje - razvoj - sadržaj 1 BPR - Istraživanje i razvoj
Svi testovi i pokusi u svrhe istraživanja i razvoja u kojima se koriste biocidni proizvodi bez odobrenja i njihove (neodobrene) aktivne tvari moraju biti evidentirani te će...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Proces evaluacije
Slika prikazuje pregled postupka ocjenjivanja dokumentacije
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Popis koji se može preuzeti (izvadak iz sustava R4BP2) Datoteka u nastavku koja se može preuzeti obuhvaća one autorizacije proizvoda koje su u skladu Direktivom 98/8/EZ...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Postupak prijave
Slika prikazuje pregled pojednostavljenog postupka za davanje odobrenja.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Podnošenje dosjea
Slika prikazuje pregled postupka podnošenja dokumentacije.
Similar Results Similar Results
25/11/13
Uredba o biocidnim pripravcima - ABP - razred pripravaka Uredba o biocidnim pripravcima - ABP - razred pripravaka Skupina proizvoda
Razred biocidnih pripravaka je skupina biocidnih pripravaka koji se koriste u slične svrhe i sadrže aktivne tvari s istim svojstvima. Razred biocidnih pripravaka ima utvrđene...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Uredba o biocidnim proizvodima - aktivna tvar - pojednostavljeni postupak odobrenja Uredba o biocidnim proizvodima - aktivna tvar - pojednostavljeni postupak odobrenja Pojednostavljeno odobrenje
Pojednostavljenim postupkom odobrenja nastoji se potaknuti upotreba biocidnih proizvoda koji su manje štetni za okoliš, te za zdravlje ljudi i životinja. Biocidni proizvod mora...
Similar Results Similar Results
19/11/13
UBP - ABP - autorizacija Unije UBP - ABP - autorizacija Unije Odobrenje Unije
Uredbom o biocidnim pripravcima (UBP) uvodi se mogućnost autorizacije određenih biocidnih pripravaka na razini Unije. To će omogućiti kompanijama da svoje biocidne pripravke...
Similar Results Similar Results
19/11/13
UBP - ABP - nacionalno odobrenje i uzajamno priznavanje UBP - ABP - nacionalno odobrenje i uzajamno priznavanje Nacionalno odobrenje
Nacionalno odobrenje Tvrtke koje planiraju prodavati svoje proizvode u jednoj državi članici EU-a moraju podnijeti zahtjev za odobrenje proizvoda u toj državi. Za to moraju...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display