Identificarea substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Substanțele care pot avea efecte grave și adesea ireversibile asupra sănătății umane și asupra mediului pot fi identificate ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Dacă o substanță este identificată ca SVHC, ea va fi adăugată pe lista substanțelor candidate pentru a fi în cele din urmă inclusă în lista de autorizare.

 

Participarea la consultare

La solicitarea Comisiei Europene, statele membre sau Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) pot propune identificarea unei substanțe ca SVHC întocmind un dosar în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa XV la REACH. Rapoartele prevăzute în anexa XV se accesează selectând butonul „Details” (Detalii) din tabelul care enumeră substanțele propuse. Toate părțile interesate sunt invitate să prezinte observații pe marginea acestor rapoarte în cursul consultării.

 

Formularea observațiilor

Identificarea ca SVHC se bazează pe proprietățile periculoase ale unei substanțe. Sunt binevenite în special observațiile privind:

  • identitatea substanței (denumirea substanței/numărul CE/numărul CAS/structura moleculară etc.);
  • proprietățile PBT sau vPvB și proprietățile care generează un nivel de îngrijorare echivalent.

Propunerile de SVHC bazate pe clasificările și etichetările armonizate (CLH) din Regulamentul CLP nu pot fi contestate în cadrul procesului de identificare ca SVHC. Prin urmare, observațiile care pun în discuție CLH nu vor fi luate în considerare în acest context.

Sunt binevenite, de asemenea, observații și informații suplimentare despre utilizări, cantitățile per utilizare, expunere, alternative și riscurile prezentate de substanță, provenite de la toate părțile interesate. Aceste informații suplimentare vor fi folosite nu pentru a confirma identificarea ca SVHC, ci în cursul etapei următoare a procesului de autorizare, când vor ajuta ECHA să decidă dacă substanța trebuie recomandată pentru includerea în lista de autorizare. Totuși, sursa principală de informații pe care se bazează recomandarea de a include în lista de autorizare substanțele din lista substanțelor candidate o constituie dosarele de înregistrare.

ECHA sau statul membru care a transmis propunerea privind SVHC va răspunde la observațiile primite. Observațiile relevante pentru identificarea substanței ca SVHC vor fi înaintate Comitetului statelor membre (CSM), care va analiza dacă substanța trebuie identificată ca SVHC.

 

Confidențialitate

Observațiile prezentate sunt considerate în mod normal neconfidențiale și vor fi făcute publice pe site-ul ECHA. Există însă și posibilitatea de a atașa detalii confidențiale. În acest caz, persoana/entitatea care le transmite trebuie să prezinte o justificare prin care să explice de ce informațiile sunt considerate confidențiale. Aceste informații confidențiale vor fi folosite doar de ECHA (inclusiv comitetele sale), de autoritățile competente ale statului membru care face propunerea și de Comisia Europeană.

ECHA ar aprecia dacă, atunci când este posibil, părțile interesate și-ar putea transmite observațiile în limba engleză. Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că versiunea publică a observațiilor nu conține informații confidențiale (cum ar fi denumirea organizației dumneavoastră/denumirile fișierelor atașate etc.). De asemenea, vă rugăm ca, în cadrul observațiilor, să faceți trimitere la numărul paginii din raportul prevăzut în anexa XV (de exemplu, p. 12 concluzia privind...). Observațiile primite după data-limită relevantă nu vor fi luate în considerare.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.