Identificarea substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Substanțele care pot avea efecte grave și adesea ireversibile asupra sănătății umane și mediului pot fi identificate ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Dacă o substanță este identificată ca SVHC, ea va fi adăugată pe lista substanțelor candidate pentru eventuala includere în lista de autorizare.

 

Participați la consultarea publică

La solicitarea Comisiei Europene, statele membre sau Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) pot propune identificarea unei substanțe ca SVHC întocmind un dosar în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa XV la REACH. Rapoartele prevăzute în anexa XV pot fi găsite selectând butonul „Details” (Detalii) din tabelul care enumeră substanțele care sunt propuse. Toate părțile interesate sunt invitate să prezinte observații asupra acestor rapoarte în cursul consultării publice.

 

Formularea observațiilor

Identificarea SVHC se bazează pe proprietățile periculoase ale unei substanțe. Sunt binevenite în special observațiile privind:

  • identitatea substanței (adică a denumirii substanței/numărului CE/numărului CAS/structurii moleculare etc.);
  • proprietățile PBT sau vPvB și proprietățile care generează un nivel echivalent de îngrijorare.

Propunerile de SVHC bazate pe clasificările și etichetările armonizate (CLH) incluse în Regulamentul CLP nu pot fi contestate în cadrul procesului de identificare a SVHC. Prin urmare, observațiile care pun în discuție CLH nu vor fi luate în considerare în acest context.

Observațiile și informațiile suplimentare referitoare la utilizările, cantitățile pentru fiecare utilizare, expunerea, alternativele și riscurile prezentate de substanță sunt, de asemenea, binevenite de la toate părțile interesate. Aceste informații suplimentare nu vor fi folosite pentru a confirma identificarea ca SVHC, ci în cursul etapei următoare din cadrul procesului de autorizare pentru a ajuta ECHA să decidă dacă substanța trebuie să fie recomandată pentru includere în lista de autorizare. Cu toate acestea, sursa principală de informare pentru recomandarea substanțelor din lista substanțelor candidate pentru lista de autorizare o constituie dosarele de înregistrare.

Statul membru care a transmis propunerea privind SVHC sau ECHA va răspunde la orice observații primite. Observațiile relevante pentru identificarea substanței ca SVHC vor fi înaintate Comitetului statelor membre (CSM) care va analiza dacă substanța trebuie să fie identificată ca SVHC.

 

Confidențialitate

Observațiile prezentate sunt considerate în mod normal neconfidențiale și vor fi puse la dispoziția publicului pe site-ul ECHA. Există însă o posibilitate de atașare a detaliilor confidențiale. În cazul acesta, persoana/partea care le transmite trebuie să prezinte o justificare prin care să explice de ce informațiile sunt considerate confidențiale. Aceste informații confidențiale vor fi folosite doar de ECHA, inclusiv de comitetele sale, de autoritățile competente din statul membru care face propunerea și de Comisia Europeană.

ECHA ar aprecia dacă, acolo unde este posibil, părțile interesate ar putea să își transmită observațiile în limba engleză. Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că în versiunea publică a observațiilor nu sunt incluse informații confidențiale (inclusiv denumirea organizației dumneavoastră/denumirile fișierelor atașate etc.). De asemenea, vă rugăm ca, în cadrul observațiilor dumneavoastră, să faceți referire la numărul paginii din raportul prevăzut la anexa XV (de exemplu, p. 12 concluzia privind...). Observațiile primite după termenul relevant nu vor fi luate în considerare.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Norway Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
03/09/2019 18/10/2019
Afişare 4 rezultate.Categories Display