Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Ca parte a procesului de stabilire a limitelor de expunere profesională (LEP), ECHA pregătește un raport științific pentru a fi examinat de Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER). Împreună cu informațiile furnizate în timpul consultărilor, raportul ECHA formează anexa la avizul CER discutat în cadrul reuniunilor plenare ale CER. Consultările au loc pentru a permite părților să prezinte observații cu privire la raport și pentru a sprijini CER în adoptarea unui aviz privind limitele de expunere profesională.

Părțile sunt invitate să prezinte observații cu privire la propunerile de LEP deschise spre consultare și indicate în tabelul de mai jos.

Consultați pagina cu Evaluări ale substanțelor privind LEP pentru o imagine completă a activității privind LEP în ceea ce privește substanța. 

De reținut: Comitetele ECHA nu vor lua în considerare observațiile primite după termenul final în procesul de elaborare a avizelor, ci numai observațiile care abordează subiectul cererii.

Consultările se încheie la ora 23:59, ora de la Helsinki (EET, EEST)

Confidențialitate

Informațiile furnizate pot fi avea caracter neconfidențial sau confidențial. Dacă susțineți că informațiile sunt confidențiale, va trebui să furnizați o justificare. Toate informațiile declarate confidențiale vor fi puse numai la dispoziția ECHA, inclusiv a comitetelor sale, a autorităților competente ale statelor membre și a Comisiei Europene, dacă este cazul. Dacă furnizați informații confidențiale, vă rugăm să transmiteți și o versiune neconfidențială a informațiilor. Observațiile neconfidențiale și anexele vor fi publicate pe site-ul ECHA după încheierea consultării.

There are currently no ongoing consultations.