Furnizori de substanțe active

ECHA are sarcina de a publica lista substanțelor relevante și a furnizorilor substanțelor și produselor respective, în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul privind produsele biocide (BPR), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 334/2014 din 11 martie 2014. Această listă are scopul de a „garanta tratamentul egal al persoanelor care introduc pe piață substanțe active" (considerentul 8 din Regulamentul privind produsele biocide).

Printre furnizorii incluși în lista prevăzută la articolul 95 se numără participanții la programul de reexaminare, suporterii substanțelor active noi care au transmis un dosar în temeiul articolului 11 din Directiva privind produsele biocide, BPD (Directiva 98/8/CE) sau în temeiul articolului 7 din BPR, autorii cererilor de autorizare a produselor în cazul în care cererea include un dosar privind o substanță activă alternativă (așa-numitul „dosar terț"), precum și furnizorii care, în temeiul articolului 95 alineatul (1) din BPR, au depus o cerere despre care ECHA a hotărât că este conformă.

Lista va fi actualizată periodic de către ECHA. Începând cu data de 1 septembrie 2015, produsele biocide pot fi puse la dispoziție pe piața UE numai dacă furnizorul substanței sau furnizorul produsului este inclus în lista prevăzută la articolul 95 pentru tipul de produs corespunzător.

Potrivit cunoștințelor ECHA, informațiile cuprinse în listă sunt corecte. Dacă doriți să transmiteți observații sau solicitări de modificare a listei, vă rugăm să depuneți o cerere de rectificare a înregistrărilor cuprinse în lista prevăzută la articolul 95. Vă atragem atenția că timpul necesar pentru considerarea cererii de modificare poate varia în funcție de complexitatea acesteia.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 15 February 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 15 February 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)