Furnizori de substanțe active

Furnizori de substanțe active

Furnizori de substanțe active

ECHA actualizează regulat lista de la articolul 95. Potrivit cunoștințelor ECHA, informațiile cuprinse în listă sunt corecte. Pentru a corecta o intrare pe lista de la articolul 95, solicitantul trebuie să facă modificarea relevantă în R4BP3 (de exemplu, pentru participanții la programul de reexaminare în cazul în care cererea de introducere a substanței active nu este încă aprobată și pentru întreprinderile care sunt incluse pe listă pe baza unei cereri de includere conform articolului 95). Dacă acest lucru nu este posibil (pentru mai multe detalii, vezi anexa la formularul „Cerere de corecție a înscrierii pe lista de la articolul 95”), întreprinderile trebuie să solicite schimbarea prin formularul menționat anterior prin intermediul formularelor de contact ale ECHA. În funcție de complexitatea cererii de modificare, timpul necesar pentru a o lua în considerare poate varia.

În cazul în care aveți îndoieli sau pentru instrucțiuni privind efectuarea unei anumite modificări în R4BP 3, vă rugăm să contactați serviciul de asistență al ECHA prin formularele de contact ale ECHA.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.