Sari la continut
Sari la continut

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Note:

  • Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, întreprinderile pot avea obligații juridice imediate, de exemplu pe cele stipulate la articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
  • Identificatorii numerici: Fiecare rubrică din lista substanțelor candidate vizează atât forma anhidră, cât și formele hidratate ale substanței. Numărul CAS indicat în cadrul rubricii corespunde de obicei formei anhidre, dar în domeniul de aplicare al rubricii respective sunt incluse și formele hidratate ale substanței, identificate prin alte numere CAS.
  • Alți identificatori numerici: Rubricile care au înscris semnul „-” în coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS cuprind, dacă este posibil din punct de vedere practic, un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe despre care se consideră că intră sub incidența rubricii respective din lista substanțelor candidate. Aceste informații pot fi accesate făcând clic pe butonul „Details” (Detalii) din cadrul rubricii selectate.

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof Nr. CE: - Nr. CAS: -
Motivul includerii
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Data includerii
20/06/2013
Decizie
Setul de date din IUCLID
Document de suport
Răspuns la comentarii
Observații

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Official source
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4) 932-688-1 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) 931-756-8 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) 931-755-2 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) 931-754-7 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) 931-753-1 - Official source
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol 604-395-6 14409-72-4 Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-209-1 68412-54-4 Official source
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Official source
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Official source
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Official source
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol 687-832-3 1119449-37-4 Expert judgement
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9) 931-562-3 9016-45-9 Expert judgement
Isononylphenol, ethoxylated 609-346-2 37205-87-1 Expert judgement
Nonylphenolpolyglycolether 932-998-7 - Expert judgement
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) 939-993-9 - Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) 939-975-0 - Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) 938-618-6 - Expert judgement
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 687-833-9 1119449-38-5 Expert judgement
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Expert judgement

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1