Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Note:

  • Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, întreprinderile pot avea obligații juridice imediate, de exemplu pe cele stipulate la articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
  • Identificatorii numerici: Fiecare rubrică din lista substanțelor candidate vizează atât forma anhidră, cât și formele hidratate ale substanței. Numărul CAS indicat în cadrul rubricii corespunde de obicei formei anhidre, dar în domeniul de aplicare al rubricii respective sunt incluse și formele hidratate ale substanței, identificate prin alte numere CAS.
  • Alți identificatori numerici: Rubricile care au înscris semnul „-” în coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS cuprind, dacă este posibil din punct de vedere practic, un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe despre care se consideră că intră sub incidența rubricii respective din lista substanțelor candidate. Aceste informații pot fi accesate făcând clic pe butonul „Details” (Detalii) din cadrul rubricii selectate.
Filter the list
Data includerii:

The List does not contain any Substances.
Decizie Setul de date din IUCLID  
473-390-7
-
17-Ian-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Sodium perfluoroheptanoate Nr. CE: 243-518-4 | Nr. CAS: 20109-59-5
potassium perfluoroheptanoate Nr. CE: - | Nr. CAS: 21049-36-5
Ammonium perfluoroheptanoate Nr. CE: 228-098-2 | Nr. CAS: 6130-43-4
Perfluoroheptanoic acid Nr. CE: 206-798-9 | Nr. CAS: 375-85-9
-
-
17-Ian-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-Ian-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-Ian-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Nr. CE: 247-426-5 | Nr. CAS: 26040-51-7
-
-
17-Ian-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-Ian-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-Ian-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-Ian-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-Ian-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-Iun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-Ian-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-Ian-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-Ian-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-Ian-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched Nr. CE: 310-154-3 | Nr. CAS: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Nr. CE: - | Nr. CAS: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- Nr. CE: - | Nr. CAS: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched Nr. CE: - | Nr. CAS: 210555-94-5
4-isododecylphenol Nr. CE: - | Nr. CAS: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- Nr. CE: - | Nr. CAS: 27147-75-7
-
-
08-Iul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt Nr. CE: 215-604-1 | Nr. CAS: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt Nr. CE: 237-560-2 | Nr. CAS: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Nr. CE: - | Nr. CAS: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Nr. CE: - | Nr. CAS: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt Nr. CE: - | Nr. CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Nr. CE: 238-253-6 | Nr. CAS: 14312-40-4
-
-
08-Iul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro Nr. CE: - | Nr. CAS: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane Nr. CE: - | Nr. CAS: -
Alkanes, C14-17, chloro Nr. CE: 287-477-0 | Nr. CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Nr. CE: - | Nr. CAS: 198840-65-2
-
-
08-Iul-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-Iul-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-Iul-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Nr. CE: 201-289-8 | Nr. CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Nr. CE: - | Nr. CAS: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Nr. CE: - | Nr. CAS: 75166-31-3
-
-
08-Iul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Nr. CE: 221-967-7 | Nr. CAS: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Nr. CE: 253-057-0 | Nr. CAS: 36483-57-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Nr. CE: 202-480-9 | Nr. CAS: 96-13-9
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) Nr. CE: - | Nr. CAS: 1522-92-5
-
-
08-Iul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-Iul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Nr. CE: 293-901-5 | Nr. CAS: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate Nr. CE: 222-883-3 | Nr. CAS: 3648-18-8
-
-
19-Ian-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-Ian-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-Iun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-Iun-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-Iun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-Iun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Nr. CE: 249-616-3 | Nr. CAS: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Nr. CE: 269-513-7 | Nr. CAS: 68259-10-9
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Nr. CE: 206-793-1 | Nr. CAS: 375-73-5
magnesium perfluorobutanesulfonate Nr. CE: - | Nr. CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Nr. CE: - | Nr. CAS: 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Nr. CE: 432-660-4 | Nr. CAS: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Nr. CE: 444-440-5 | Nr. CAS: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Nr. CE: 452-310-4 | Nr. CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Nr. CE: 478-340-8 | Nr. CAS: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate Nr. CE: - | Nr. CAS: 503155-89-3
-
-
16-Ian-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-Ian-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-Ian-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-Ian-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr. CE: - | Nr. CAS: 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite Nr. CE: 247-759-6 | Nr. CAS: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Nr. CE: - | Nr. CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Nr. CE: - | Nr. CAS: 106599-06-8
-
-
16-Iul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-Iul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-Iul-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-Iul-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-Ian-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-Ian-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-Ian-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-Ian-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-Ian-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-Ian-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-Iun-2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-Iun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27-Iun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27-Iun-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-Iun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27-Iun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-Iun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-Iun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Acest site folosește module cookie pentru a garanta că aveți parte de cea mai bună experiență pe paginile noastre.