Sari la continut
Sari la continut

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

[publicată în conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH]

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare

Note:

  • Versiune autentică: Doar lista substanțelor candidate publicată pe acest site este considerată autentică. În urma includerii unei substanțe pe lista substanțelor candidate de pe acest site, întreprinderile pot avea obligații juridice imediate, de exemplu pe cele stipulate la articolele 7, 31 și 33 din Regulamentul REACH.
  • Identificatorii numerici: Fiecare rubrică din lista substanțelor candidate vizează atât forma anhidră, cât și formele hidratate ale substanței. Numărul CAS indicat în cadrul rubricii corespunde de obicei formei anhidre, dar în domeniul de aplicare al rubricii respective sunt incluse și formele hidratate ale substanței, identificate prin alte numere CAS.
  • Alți identificatori numerici: Rubricile care au înscris semnul „-” în coloanele referitoare la numărul CE și la numărul CAS cuprind, dacă este posibil din punct de vedere practic, un inventar neexhaustiv al numerelor de registru CE și/sau CAS care descriu substanțele sau grupele de substanțe despre care se consideră că intră sub incidența rubricii respective din lista substanțelor candidate. Aceste informații pot fi accesate făcând clic pe butonul „Details” (Detalii) din cadrul rubricii selectate.
Filter the list
Data includerii:

Decizie Setul de date din IUCLID  
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Nr. CE: 293-901-5 | Nr. CAS: 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate Nr. CE: 222-883-3 | Nr. CAS: 3648-18-8
-
-
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19/01/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr. CE: - | Nr. CAS: 3050-88-2
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Nr. CE: 701-028-2 | Nr. CAS: -
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Nr. CE: - | Nr. CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Nr. CE: - | Nr. CAS: 106599-06-8
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate Nr. CE: 269-511-6 | Nr. CAS: 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate Nr. CE: 223-393-2 | Nr. CAS: 3871-99-6
perfluorohexane-1-sulphonic acid Nr. CE: 206-587-1 | Nr. CAS: 355-46-4
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid Nr. CE: 206-400-3 | Nr. CAS: 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate Nr. CE: - | Nr. CAS: 3830-45-3
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt Nr. CE: - | Nr. CAS: 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate Nr. CE: 221-470-5 | Nr. CAS: 3108-42-7
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, heptyl derivs. Nr. CE: 276-743-1 | Nr. CAS: 72624-02-3
4-heptylphenol Nr. CE: 217-862-0 | Nr. CAS: 1987-50-4
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 30784-31-7
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 911371-06-7
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 854904-93-1
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 911371-07-8
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 71945-81-8
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 857629-71-1
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 854904-92-0
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 6465-74-3
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 6863-24-7
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 6465-71-0
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 911370-98-4
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 102570-52-5
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 1139800-98-8
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 100532-36-3
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- Nr. CE: - | Nr. CAS: 1824346-00-0
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol Nr. CE: 854-135-2 | Nr. CAS: 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol Nr. CE: 854-958-7 | Nr. CAS: 30784-32-8
Phenol, 4-tert-heptyl- Nr. CE: - | Nr. CAS: 288864-02-8
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 30784-27-1
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 37872-24-5
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 72861-06-4
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- Nr. CE: - | Nr. CAS: 33104-11-9
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: 206-801-3 | Nr. CAS: 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: - | Nr. CAS: -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid Nr. CE: - | Nr. CAS: -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters Nr. CE: 271-094-0 | Nr. CAS: 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details

Export search results to:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2