SCIP infographic

CZYM JEST SCIP?

SCIP to baza danych o substancjach potencjalnie niebezpiecznych, znajdujących się w samych wyrobach albo w obiektach złożonych (produktach), utworzona zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów.

Cele ogólne
Definicje
Zamknij
siodełko substancje
rower Kliknij w rower podział elementów roweru

CO POWINNO ZOSTAĆ ZROBIONE?

Baza danych SCIP ma poprawić stan wiedzy o niebezpiecznych substancjach chemicznych zawartych w wyrobach i produktach na każdym etapie cyklu ich życia – w tym na etapie odpadu.

Jakie istnieją obowiązki?
Co należy zrobić?
PRODUCENTDYSTRYBUTORPODMIOT SKŁADAJĄCYDETALISTAKONSUMENTPODMIOT OBSŁUGUJĄCY ODPADY