Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Registry of CLH intentions until outcome

Państwa członkowskie lub wytwórcy, importerzy albo dalsi użytkownicy mogą zaproponować zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji. Każdy podmiot posiadający istotne informacje o tożsamości lub niebezpiecznych właściwościach danej substancji może zwrócić na to uwagę stronie składającej dokumentację CLH na wczesnym etapie procedury albo dostarczyć takie informacje najpóźniej w trakcie konsultacji społecznych. W kolumnie "Status" pokazano informacje dotyczące etapu procedury, na którym znajduje się substancja. Dodatkowe informacje nt. różnych etapów są dostępne na stronie z procedurą CLH załączonej tutaj.  

Substancje, dla których Komitet ds. Oceny Ryzyka przyjął opinię, są wskazane w poniższej tabeli za pomocą statusu "Opinion Adopted" (Opinię przyjęto).

Uwaga: Określenie "MIDU" w polu "Submitter" (Podmiot dokonujący zgłoszenia) odnosi się do producenta, importera lub dalszego użytkownika (ang. Manufacturer, Importer or Downstream User).

Tabele klasyfikacji dla substancji, które zostały poddane przeglądowi, są wymienione w dokumencie "Corrigenda to the RAC opinions" (Sprostowania do opinii RAC).

Filter the list
Expected date of submission:
Proposed harmonised classification by the dossier submitter:
Date of opinion:
Final submission date:
Withdrawal date:
Legal deadline for opinion adoption:
Regulatory programme:

 
-
-
Opinion Adopted
Denmark
Other substance
Details
701-118-1
-
Intention
Austria
Other substance
Details
-
-
Withdrawn
Austria
PPP
Details
401-680-5
-
Opinion Adopted
Germany
Other substance
Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid EC / List no: 234-343-4 | CAS no: 11113-50-1
Boric acid EC / List no: 233-139-2 | CAS no: 10043-35-3
-
-
Opinion Adopted
Poland
Other substance
BPD
Details
-
-
Submitted
Sweden
Other substance
BPD
Details
-
-
Opinion Adopted
Netherlands
PPP
Details
-
-
Opinion Adopted
France
PPP
BPD
Details
-
-
Withdrawn
France
Other substance
Details
-
-
Withdrawn
France
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
France
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
France
Other substance
Details
-
-
Withdrawn
France
Other substance
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
Hexabromocyclododecane EC / List no: 247-148-4 | CAS no: 25637-99-4
gamma-hexabromocyclododecane EC / List no: 603-804-5 | CAS no: 134237-52-8
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodecane EC / List no: 221-695-9 | CAS no: 3194-55-6
alpha-hexabromocyclododecane EC / List no: 603-801-9 | CAS no: 134237-50-6
beta-hexabromocyclododecane EC / List no: 603-802-4 | CAS no: 134237-51-7
-
-
Opinion Adopted
Sweden
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
Sweden
Other substance
Details
429-200-1
-
Intention
Germany
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
Netherlands
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
Sweden
Other substance
Details
-
-
Intention
Spain
Other substance
Details
-
-
Intention
Germany
Other substance
Details
477-690-9
-
Intention
Austria
Other substance
Details
show/hide
Ammonium nonadecafluorodecanoate EC / List no: 221-470-5 | CAS no: 3108-42-7
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EC / List no: - | CAS no: 3830-45-3
Nonadecafluorodecanoic acid EC / List no: 206-400-3 | CAS no: 335-76-2
-
-
Opinion Adopted
Sweden
Other substance
Details
404-290-3
-
Opinion Adopted
MIDU
Other substance
Details
show/hide
perfluorononan-1-oic acid ammonium salts EC / List no: - | CAS no: 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic acid EC / List no: 206-801-3 | CAS no: 375-95-1
perfluorononan-1-oic acid sodium salts EC / List no: - | CAS no: 21049-39-8
-
-
Opinion Adopted
Sweden
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
France
BPD
Details
-
-
Opinion Adopted
France
BPD
Details
432-430-3
-
Opinion Adopted
United Kingdom
Other substance
Details
-
-
Opinion Adopted
Austria
BPD
Details
-
-
Opinion Adopted
Austria
BPD
Details
show/hide
Azidotri-n-butyltin(IV) EC / List no: 605-822-9 | CAS no: 17846-68-3
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin EC / List no: 624-983-6 | CAS no: 53911-92-5
Bis(tributylstannyl)acetylene EC / List no: 627-010-3 | CAS no: 994-71-8
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole EC / List no: 627-303-6 | CAS no: 145214-05-7
2-(Tributylstannyl)pyridine EC / List no: 628-762-5 | CAS no: 17997-47-6
Tributylethynylstannane EC / List no: 628-819-4 | CAS no: 994-89-8
Tri-n-butylphenyltin EC / List no: 629-324-6 | CAS no: 960-16-7
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene EC / List no: 640-336-0 | CAS no: 54663-78-4
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole EC / List no: 641-307-5 | CAS no: 147716-03-8
Tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans EC / List no: 677-902-1 | CAS no: 105494-65-3
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene EC / List no: 677-907-9 | CAS no: 64724-29-4
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole EC / List no: 677-921-5 | CAS no: 105494-69-7
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine EC / List no: 677-925-7 | CAS no: 124252-41-1
3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione EC / List no: - | CAS no: 129034-70-4
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine EC / List no: 677-927-8 | CAS no: 189195-41-3
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole EC / List no: 677-930-4 | CAS no: 173979-01-6
2,3-difluoro-4-(tributylstannyl)pyridine EC / List no: 688-550-3 | CAS no: 1245816-05-0
Tributyl(oleoyloxy)stannane EC / List no: 221-433-3 | CAS no: 3090-35-5
Tributyl(lauroyloxy)stannane EC / List no: 221-434-9 | CAS no: 3090-36-6
Tributylphenoxystannane EC / List no: 222-721-1 | CAS no: 3587-18-6
Tributyl(pentachlorophenoxy)stannane EC / List no: 222-873-9 | CAS no: 3644-38-0
Tributylcyclopenta-2,4-dienylstannane EC / List no: 223-469-5 | CAS no: 3912-86-5
Tributyl(stearoyloxy)stannane EC / List no: 223-699-6 | CAS no: 4027-13-8
Tributyl(trichloroacetoxy)stannane EC / List no: 224-398-2 | CAS no: 4342-33-0
Tributylstannyl benzoate EC / List no: 224-399-8 | CAS no: 4342-36-3
[(terephthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 225-291-3 | CAS no: 4756-53-0
[(phthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 225-327-8 | CAS no: 4782-29-0
Tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannane EC / List no: 225-726-7 | CAS no: 5035-67-6
Tributyl(myristoyloxy)stannane EC / List no: 225-727-2 | CAS no: 5035-68-7
Tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannane EC / List no: 227-437-1 | CAS no: 5847-53-0
Tributylvinylstannane EC / List no: 231-291-4 | CAS no: 7486-35-3
Tributyl(palmitoyloxy)stannane EC / List no: 231-618-0 | CAS no: 7653-28-3
Tributyl(octanoyloxy)stannane EC / List no: 234-226-8 | CAS no: 10603-63-1
(acryloyloxy)tributylstannane EC / List no: 236-381-7 | CAS no: 13331-52-7
Tributylthiocyanatostannane EC / List no: 245-807-0 | CAS no: 23654-14-0
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannane EC / List no: 246-024-7 | CAS no: 24124-25-2
[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]bis[tributylstannane] EC / List no: 246-126-1 | CAS no: 24291-51-8
Allyltributylstannane EC / List no: 246-494-3 | CAS no: 24850-33-7
Bis(tributyltin) oxide EC / List no: 200-268-0 | CAS no: 56-35-9
Tributyltin acetate EC / List no: 200-269-6 | CAS no: 56-36-0
Tri-n-butyltin hydride EC / List no: 211-704-4 | CAS no: 688-73-3
Hexabutyldistannane EC / List no: 212-383-3 | CAS no: 813-19-4
Tri-n-butyltin methanolate EC / List no: 213-933-5 | CAS no: 1067-52-3
Tributyltin hydroxide EC / List no: 213-939-8 | CAS no: 1067-97-6
Tributyltin chloride EC / List no: 215-958-7 | CAS no: 1461-22-9
Tributyltin bromide EC / List no: 215-959-2 | CAS no: 1461-23-0
Tributylmethylstannane EC / List no: 216-202-9 | CAS no: 1528-01-4
Tributyltin fluoride EC / List no: 217-847-9 | CAS no: 1983-10-4
Tributyl(methacryloyloxy)stannane EC / List no: 218-452-4 | CAS no: 2155-70-6
Tributyl(nicotinoyloxy)stannane EC / List no: 248-309-1 | CAS no: 27189-59-9
Tributyl(neodecanoyloxy)stannane EC / List no: 249-232-6 | CAS no: 28801-69-6
Tributyl(undec-10-enoyloxy)stannane EC / List no: 249-643-0 | CAS no: 29457-48-5
[(tetrachlorophthaloyl)bis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 250-627-0 | CAS no: 31430-86-1
Tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannane EC / List no: 266-560-5 | CAS no: 67057-32-3
[(octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannane] EC / List no: 266-955-2 | CAS no: 67701-37-5
Tributyl[(ethylsulphonyl)oxy]stannane EC / List no: 272-108-8 | CAS no: 68725-15-5
Tributyl(2,4,5-trichlorophenoxy)stannane EC / List no: 277-638-3 | CAS no: 73927-98-7
(E,E)-tributyl(hexa-2,4-dienoyloxy)stannane EC / List no: 279-149-0 | CAS no: 79403-36-4
Stannane, tributyl-, mono(tall-oil fatty acyloxy) derivs. EC / List no: 284-083-0 | CAS no: 84777-54-8
Tributyl[(2,3-dibromo-2-methylpropionyl)oxy]stannane EC / List no: 284-301-4 | CAS no: 84837-25-2
Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy) derivs. EC / List no: 287-083-9 | CAS no: 85409-17-2
Tributyl[[(p-dodecylphenyl)sulphonyl]oxy]stannane EC / List no: 288-886-7 | CAS no: 85938-51-8
Sodium tributylstannolate EC / List no: 288-887-2 | CAS no: 85938-52-9
Stannane, tributyl-, mono[(C1-12-alkylsulfonyl)oxy] derivs. EC / List no: 292-191-4 | CAS no: 90552-67-3
Stannane, tributyl-, mono(C3-23-branched acyloxy) derivs. EC / List no: 292-193-5 | CAS no: 90552-68-4
Stannane, tributyl[(1-oxooctyl)oxy]-, branched EC / List no: 297-707-1 | CAS no: 93686-53-4
Tributyl(tert-decanoyloxy)stannane EC / List no: 298-515-0 | CAS no: 93805-32-4
Tributyl(isoundecanoyloxy)stannane EC / List no: 299-691-1 | CAS no: 93893-98-2
Tributyl(nonylphenoxy)stannane EC / List no: 300-673-3 | CAS no: 93951-53-2
Tributyl(isononanoyloxy)stannane EC / List no: 300-971-3 | CAS no: 93965-22-1
Tributyl(isodecanoyloxy)stannane EC / List no: 300-977-6 | CAS no: 93965-27-6
Tributyl[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannane EC / List no: 301-734-7 | CAS no: 94042-69-0
Stannane, tributyl-, mono(resin acyloxy) derivs. EC / List no: 302-265-0 | CAS no: 94095-56-4
-
-
Opinion Adopted
Germany
Other substance
Details
202-848-9
100-40-3
Opinion Adopted
France
Other substance
Details
202-849-4
100-41-4
Opinion Adopted
Germany
Other substance
Details
202-851-5
100-42-5
Opinion Adopted
Denmark
Other substance
Details
233-000-6
10004-44-1
Opinion Development
Finland
Active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Directive 91/414/EEC)
Details
233-710-6
10022-68-1, 10325-94-7
Opinion Adopted
Sweden
Other substance
Details
233-042-5
10025-78-2
Submitted
Germany
Other substance
Details
233-069-2
10028-15-6
Intention
Germany
New active substance in Biocidal Products (in the meaning of Regulation (EC) No. 528/2012)
Details
801-263-1
1003318-67-9
Opinion Development
Ireland
New active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Regulation (EC) No. 1107/2009)
Details
600-130-3
100784-20-1
Opinion Adopted
Italy
New active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Regulation (EC) No. 1107/2009)
Details
202-925-7
101-21-3
Intention
Netherlands
Active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Directive 91/414/EEC)
Details
202-987-5
101-90-6
Opinion Development
Netherlands
Other substance
Details
401-190-1
101200-48-0
Opinion Development
Sweden
PPP
Details
405-230-9
101205-02-1
Opinion Adopted
Austria
PPP
Details
417-680-3
101463-69-8
Opinion Adopted
France
PPP
BPD
Details
233-539-7
10222-01-2
Public Consultation
Denmark
Existing active substance in Biocidal Products (in the meaning of Directive 98/8/EC)
Details
600-425-7
103361-09-7
Opinion Adopted
Czech Republic
PPP
Details
600-425-7
103361-09-7
Opinion Development
Czech Republic
Active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Directive 91/414/EEC)
Details
403-800-1
103597-45-1
Opinion Adopted
Germany
Other substance
Details
203-213-9
104-55-2
Intention
United Kingdom
Existing active substance in Biocidal Products (in the meaning of Directive 98/8/EC)
Other substance
Details
600-533-4
104206-82-8
Opinion Development
United Kingdom
Active substance in Plant Protection Products under the Annex I Renewal (AIR) process (Regulation (EC) No. 1141/2010 or Regulation (EC) No. 844/2012)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1