Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Registry of CLH intentions until outcome

Państwa członkowskie lub wytwórcy, importerzy albo dalsi użytkownicy mogą zaproponować zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji. Każdy podmiot posiadający istotne informacje o tożsamości lub niebezpiecznych właściwościach danej substancji może zwrócić na to uwagę stronie składającej dokumentację CLH na wczesnym etapie procedury albo dostarczyć takie informacje najpóźniej w trakcie konsultacji społecznych. W kolumnie "Status" pokazano informacje dotyczące etapu procedury, na którym znajduje się substancja. Dodatkowe informacje nt. różnych etapów są dostępne na stronie z procedurą CLH załączonej tutaj.  

Substancje, dla których Komitet ds. Oceny Ryzyka przyjął opinię, są wskazane w poniższej tabeli za pomocą statusu "Opinion Adopted" (Opinię przyjęto).

Uwaga: Określenie "MIDU" w polu "Submitter" (Podmiot dokonujący zgłoszenia) odnosi się do producenta, importera lub dalszego użytkownika (ang. Manufacturer, Importer or Downstream User).

Tabele klasyfikacji dla substancji, które zostały poddane przeglądowi, są wymienione w dokumencie "Corrigenda to the RAC opinions" (Sprostowania do opinii RAC).

Filter the list
Expected date of submission:
Proposed harmonised classification by the dossier submitter:
Date of opinion:
Final submission date:
Withdrawal date:
Legal deadline for opinion adoption:
Regulatory programme:

 
801-263-1
1003318-67-9
Opinion Adopted
Ireland
PPP
10/12/2018
Details
211-989-5
732-26-3
Submitted
Belgium
Other substance
10/12/2018
Details
200-087-7
51-28-5
Opinion Adopted
Germany
BPD
10/12/2018
Details
239-622-4
15571-58-1
Opinion Adopted
Germany
Other substance
10/12/2018
Details
620-041-3
907204-31-3
Opinion Adopted
United Kingdom
PPP
10/12/2018
Details
264-843-8
64359-81-5
Opinion Adopted
Norway
BPD
10/12/2018
Details
619-823-7
494793-67-8
Opinion Adopted
United Kingdom
PPP
BPD
10/12/2018
Details
815-125-3
1390661-72-9
Submitted
Italy
New active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Regulation (EC) No. 1107/2009)
10/12/2018
Details
-
1820573-27-0
Submitted
Germany
New active substance in Plant Protection Products (in the meaning of Regulation (EC) No. 1107/2009)
10/12/2018
Details
-
-
Public Consultation
Sweden
Other substance
BPD
10/12/2018
Details
277-728-2
74115-24-5
Intention
Spain
Active substance in Plant Protection Products under the Annex I Renewal (AIR) process (Regulation (EC) No. 1141/2010 or Regulation (EC) No. 844/2012)
10/12/2018
Details
608-595-4
312600-89-8
Opinion Adopted
Austria
BPD
10/12/2018
Details
205-886-4
191-30-0
Opinion Adopted
Germany
Other substance
10/12/2018
Details
220-481-2
2781-10-4
Intention
Norway
Other substance
10/12/2018
Details
213-928-8
1067-33-0
Intention
Norway
Other substance
10/12/2018
Details
show/hide
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate) EC / List no : 220-481-2 | CAS no : 2781-10-4
Dibutyltin di(acetate) EC / List no : 213-928-8 | CAS no : 1067-33-0
-
-
Withdrawn
Norway
Other substance
BPD
10/12/2018
Details
404-200-2
110488-70-5
Submitted
Netherlands
Active substance in Plant Protection Products under the Annex I Renewal (AIR) process (Regulation (EC) No. 1141/2010 or Regulation (EC) No. 844/2012)
10/12/2018
Details
262-661-3
61213-25-0
Opinion Adopted
Spain
PPP
10/12/2018
Details
443-860-6
302776-68-7
Opinion Adopted
Germany
Other substance
10/12/2018
Details
616-638-3
78587-05-0
Opinion Adopted
Finland
PPP
10/12/2018
Details
604-209-3
140923-17-7
Opinion Adopted
Ireland
PPP
10/12/2018
Details
613-953-8
66603-10-9
Opinion Adopted
Austria
BPD
10/12/2018
Details
231-100-4
7439-92-1
Opinion Adopted
Denmark
Other substance
10/12/2018
Details
202-987-5
101-90-6
Opinion Adopted
Netherlands
Other substance
10/12/2018
Details
635-659-9
317815-83-1
Opinion Adopted
United Kingdom
PPP
10/12/2018
Details
605-752-9
175217-20-6
Opinion Adopted
Ireland
PPP
10/12/2018
Details
247-761-7
26530-20-1
Opinion Adopted
United Kingdom
BPD
10/12/2018
Details
237-199-0
13684-63-4
Public Consultation
Finland
Active substance in Plant Protection Products under the Annex I Renewal (AIR) process (Regulation (EC) No. 1141/2010 or Regulation (EC) No. 844/2012)
10/12/2018
Details
232-260-8
7803-51-2
Opinion Adopted
France
PPP
10/12/2018
Details
249-528-5
29232-93-7
Opinion Adopted
United Kingdom
PPP
10/12/2018
Details
234-829-6
12035-72-2
Opinion Development
MIDU
Other substance
10/12/2018
Details
603-543-7
131983-72-7
Public Consultation
Austria
Active substance in Plant Protection Products under the Annex I Renewal (AIR) process (Regulation (EC) No. 1141/2010 or Regulation (EC) No. 844/2012)
10/12/2018
Details
220-250-6
2687-91-4
Opinion Adopted
France
Other substance
04/12/2018
Details
246-690-9
25167-70-8
Opinion Adopted
Germany
Other substance
04/12/2018
Details
239-622-4
15571-58-1
Opinion Adopted
MIDU
Other substance
04/12/2018
Details
215-925-7
1453-58-3
Intention
Belgium
Other substance
04/12/2018
Details
201-286-1
80-51-3
Submitted
Germany
Other substance
04/12/2018
Details
201-250-5
80-09-1
Intention
Belgium
Other substance
04/12/2018
Details
223-320-4
3825-26-1
Opinion Adopted
Norway
Other substance
04/12/2018
Details
237-198-5
13684-56-5
Public Consultation
Finland
Active substance in Plant Protection Products under the Annex I Renewal (AIR) process (Regulation (EC) No. 1141/2010 or Regulation (EC) No. 844/2012)
04/12/2018
Details
204-695-3
124-30-1
Opinion Adopted
Germany
Other substance
04/12/2018
Details
216-407-3
1576-35-8
Submitted
Germany
Other substance
04/12/2018
Details
235-023-7
12057-74-8
Opinion Adopted
Germany
BPD
04/12/2018
Details
204-015-5
112-90-3
Opinion Adopted
Germany
Other substance
03/12/2018
Details
253-057-0
36483-57-5
Intention
Norway
Other substance
03/12/2018
Details
-
1065124-65-3
Opinion Adopted
United Kingdom
BPD
03/12/2018
Details
204-589-7
122-99-6
Opinion Development
United Kingdom
Existing active substance in Biocidal Products (in the meaning of Directive 98/8/EC)
03/12/2018
Details
611-595-7
57960-19-7
Opinion Adopted
Netherlands
PPP
03/12/2018
Details
202-696-3
98-73-7
Opinion Adopted
Germany
Other substance
03/12/2018
Details
244-088-0
20859-73-8
Opinion Adopted
Germany
BPD
03/12/2018
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2