Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Zaproszenia do zgłaszania uwag pozwalają stronom zasygnalizować swoje zainteresowanie oraz wyrazić opinie i obawy we wczesnych fazach opracowywania sprawozdania naukowego na temat dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (OEL) dla substancji lub środka chemicznego w miejscu pracy.

Zaproszenie do zgłaszania uwag ma charakter dodatkowy i nie zastępuje konsultacji w sprawie sprawozdania naukowego ECHA na temat dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy (OEL), opracowanego w celu wspierania ustalania dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

Konsultacje kończą się o godzinie 23:59 czasu helsińskiego (EET).

Poprzednie zaproszenie do zgłaszania uwag

 

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 17/03/2023 15/06/2023 Call for evidence on 1,3-Butadiene related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace.
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 17/03/2023 15/06/2023 Call for evidence on 4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace.The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.