Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Substancje czynne produktów biobójczych

Substancje czynne produktów biobójczych

Wykaz obejmuje te substancje, które otrzymały zezwolenia zgodnie z dyrektywą 98/8/WE (dyrektywa w sprawie produktów biobójczych) i rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych). Dla każdej substancji zamieszczono krótkie podsumowanie, dostępne są też łącza do sprawozdania z oceny i dalszych danych.

W miarę zatwierdzania substancji czynnych produktów biobójczych, ECHA jest obarczone obowiązkiem, aby składać pewne dane, nieobłożone klauzulą poufności, jako część procesu otrzymywania dostępnego zezwolenia. Należy mieć świadomość, że ECHA nie weryfikuje informacji przed ich rozpowszechnieniem.

Liczba substancji, dla których dostępne są dane, oraz liczba danych opublikowanych w odniesieniu do danej substancji będą się zwiększać z czasem, w miarę jak coraz więcej substancji będzie uzyskiwać zezwolenia, i w miarę jak firmy będą przedkładać Agencji coraz więcej danych.

Przypominamy, że dane dotyczące substancji czynnych podane w linku poniżej stanowią oficjalne zestawy danych, na których oparto raporty zatwierdzające. Dane dotyczące substancji czynnych stron trzecich nie zostały jeszcze opublikowane, ale zgodnie z przewidywaniami mają zostać opublikowane w przyszłości.

 

 

Last updated 18-października-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1