Dostawcy substancji czynnych

Dostawcy substancji czynnych

Dostawcy substancji czynnych

ECHA odpowiada za publikację wykazu właściwych substancji oraz odpowiednich dostawców substancji i produktów, zgodnie z art. 95 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 334/2014 z dnia 11 marca 2014 r. Celem tego wykazu jest „zapewnienie równego traktowania osób wprowadzających do obrotu substancje czynne” (motyw 8 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych).

Dostawcy figurujący w wykazie z art. 95 obejmują uczestników programu przeglądu, zwolenników nowych substancji czynnych, którzy przedłożyli dokumentację zgodnie z art. 11 dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (dyrektywy 98/8/WE) lub art. 7 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, podmioty przedkładające wnioski o pozwolenie na produkt, w przypadku gdy wniosek zawiera dokumentację dotyczącą alternatywnej substancji czynnej (tzw. „dokumentację strony trzeciej”), jak również dostawców, którzy złożyli wniosek zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych i który ECHA uznała za zgodny z wymogami.

Od dnia 1 września 2015 r. produktu biobójczego nie można udostępniać na rynku unijnym, jeżeli dostawca substancji lub produktu nie figuruje w wykazie z art. 95 dotyczącym grupy produktowej, do którego należy dany produkt.

ECHA regularnie aktualizuje wykaz z art. 95. Informacje w wykazie są poprawne, zgodnie z wiedzą ECHA. Aby poprawić wpis w wykazie z art. 95, wnioskodawca musi dokonać odpowiedniej zmiany w R4BP3 (np. w odniesieniu do uczestników programu przeglądu, w przypadku których wniosek o substancję czynną nie został jeszcze zatwierdzony, oraz przedsiębiorstw wyszczególnionych na podstawie wniosku o włączenie do art. 95). W przypadku, gdy nie jest to możliwe (dalsze szczegóły znajdują się w załączniku do formularza „Wniosek o korektę wpisu w wykazie z art. 95”), przedsiębiorstwa muszą złożyć wniosek o zmianę, przesyłając wyżej wymieniony formularz za pośrednictwem formularzy kontaktowych ECHA. W zależności od stopnia złożoności wniosku o zmianę, czas na jego uwzględnienie może się różnić.

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania instrukcji dotyczących sposobu wprowadzenia określonych zmian w R4BP3 należy skontaktować się z działem pomocy technicznej ECHA za pośrednictwem formularzy kontaktowych ECHA.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.