Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

konsultacje

REACH

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 18/12/2019
 • Termin: 13/03/2020
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 15/01/2020
 • Termin: 31/03/2020
Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
 • Data rozpoczęcia: 18/12/2019
 • Termin: 18/02/2020
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
 • Data rozpoczęcia: 25/09/2019
 • Termin: 25/03/2020
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 5
 • Data rozpoczęcia: 17/12/2019
 • Termin: 31/01/2020
Propozycje przeprowadzenia badań: 39
 • Data rozpoczęcia: 27/01/2020
 • Termin: 12/03/2020

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 4
 • Data rozpoczęcia: 09/12/2019
 • Termin: 07/02/2020

BPR

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

CAD/CMD

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.

Categories Display


Route: .live1