Poradnik dotyczący rozporządzenia REACH

Oniższa lista zawiera wszystkie poradniki, które są lub będą dostępne na stronie internetowej ECHA. Poradniki zostały opracowane przy udziale wielu zainteresowanych stron (przedstawicieli przemysłu, państw członkowskich i organizacji pozarządowych) w ramach projektów zarządzanych przez Komisję. Celem poradników jest ułatwienie wdrożenia systemu REACH poprzez opisanie dobrej praktyki dotyczącej sposobu wypełnienia zobowiązań.

Niektóre z tych dokumentów zostały lub zostaną przetłumaczone na języki urzędowe UE. Możesz przejść do tłumaczenia z tej strony: użyj menu język w prawym górnym rogu strony.

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki 

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik dotyczący kart charakterystyki
Opis:
Niniejszy poradnik udostępnia informacje dotyczące kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu kart charakterystyki, szczegółowe informacje na temat wymagań odnoszących się do informacji zamieszczanych w poszczególnych działach kart charakterystyki – zwłaszcza szczegółowo opisując zmiany wynikające z różnych wersji załącznika II do rozporządzenia REACH oraz określając okresy przejściowe do wprowadzenia tych zmian. Poradnik udostępnia również ogólne informacje, w stosunku do których substancji i mieszanin należy przedstawić karty charakterystyki oraz określa podmioty które mają je przedstawić.
 
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (07/04/2021)
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej

Zobacz wszystkie »