OEL-beoordelingen van stoffen

OEL-beoordelingen van stoffen

OEL-beoordelingen van stoffen

Het Comité risicobeoordeling (RAC) van ECHA brengt adviezen uit over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in het kader van de richtlijn carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia (Richtlijn 2004/37/EG) en de richtlijn chemische agentia (Richtlijn 98/24/EG) betreffende de bescherming van werknemers tegen risico’s van blootstelling aan stoffen op de werkplek.

Onderstaande tabel bevat actuele informatie over de geplande, lopende of afgeronde activiteiten van ECHA met betrekking tot zijn werkzaamheden op het gebied van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

There are currently no ongoing consultations.
 
1,2-Dihydroxybenzene (Pyrocatechol) 204-427-5 120-80-9 11/06/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
Silicon carbide fibres 206-991-8 409-21-2
308076-74-6
11/06/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
N-(hydroxymethyl)acrylamide 213-103-2 924-42-5 03/06/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 13/05/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
Anthraquinone 201-549-0 84-65-1 13/05/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane 203-444-5 106-93-4 13/05/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
Oximes: Butanone oxime Acetone oxime
202-496-6
204-820-1
96-29-7
127-06-0
13/05/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation Details
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 23/02/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
Nitrosamines - - 15/02/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Boron and its compounds 233-139-2
215-575-5
215-540-4
215-125-8
10043-35-3
1332-77-0
1330-43-4
1303-86-2
22/01/2024 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 204-818-0 126-99-8 11/12/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 28/11/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development Details
2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 203-441-9 106-91-2 05/10/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 22/08/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 22/08/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
Cobalt and inorganic cobalt compounds 231-158-0 7440-48-4 30/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
Polycyclic aromatic hydrocarbons - - 30/01/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Welding fumes and fumes from other processes such as plasma cutting and air carbon arc gouging that generate fume in a way that is similar to welding (hereafter referred to as Welding fumes+). - - 01/12/2022 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Report completed Details
Cadmium and its inorganic compounds - - 17/05/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Isoprene 201-143-3 78-79-5 22/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 03/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted Details
Lead and its compounds - - 04/10/2021 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted Details
Asbestos - - 21/09/2021 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Opinion adopted Details
Diisocyanates - - 11/06/2020 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted Details
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted Details