Naar content
Naar content

wetgeving

De Reach-verordening heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

De biocidenverordening (BPR) heeft tot doel de biocidenmarkt in de EU beter te laten functioneren en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens en milieu.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

De PIC-Verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en stelt verplichtingen aan bedrijven die deze chemische stoffen willen uitvoeren naar landen buiten de EU.

Categories Display


Route: .live2