Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 juli 2020. Database contains 22873 unique substances and contains information from 99712 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthocarbonate
201-082-2 78-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraethyl orthosilicate
201-083-8 78-10-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerithrityl tetranitrate
201-084-3 78-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethoxy(dimethyl)silane
201-127-6 78-62-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide
201-128-1 78-63-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalool 201-134-4 78-70-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2