Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 mei 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(Z)-[cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]carbazamidine
303-725-3 94213-23-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-but-2-enedioic acid;N-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-(dithiolan-3-yl)pentanamide
922-363-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-cyclooctene
213-243-4 931-87-3 Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-docos-13-enamide
204-009-2 112-84-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-dodec-9-en-1-ol
609-079-1 35148-18-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-hex-3-enyl (Z)-hex-3-enoate
262-797-3 61444-38-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-hex-3-enyl acetate
222-960-1 3681-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-hex-3-enyl benzoate
246-669-4 25152-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-hex-3-enyl isobutyrate
255-424-0 41519-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-Methyl hexadec-11-enoate
829-981-0 822-05-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-N-(3-aminopropyl)-N'-9-octadecenylpropane-1,3-diamine
249-276-6 28872-01-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-(3-aminopropyl)-N'-[3-(9-octadecenylamino)propyl]propane-1,3-diamine
266-613-2 67228-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-(3-ammoniopropyl)-N'-[3-octadecenylamino)propyl]propane-1,3-diaminium acetate
700-802-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-(3-ammoniopropyl)-N'-octadecenylpropane-1,3-diaminium acetate
700-764-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine
230-528-9 7173-62-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-9-octadecenamide
243-818-5 20429-33-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine, compound with 2,2',2''-nitrilotri(ethanol) (1:1)
241-727-5 17736-08-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-octadec-9-enylhexadecan-1-amide
240-367-6 16260-09-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-N-octadecyldocos-13-enamide
233-226-5 10094-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-octadec-9-enol
205-597-3 143-28-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-octadec-9-enyl (Z)-docos-13-enoate
241-654-9 17673-56-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-octadec-9-enyl oleate
222-980-0 3687-45-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-octadec-9-enylamine, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines
627-034-4 1213789-63-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-Octadec-9-enylamine, ethoxylated
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-048-7 26635-93-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-pent-2-enenitrile
247-323-5 25899-50-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-tetradec-9-enol
252-401-7 35153-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-α-[[2-(tert-butoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]-2-(tritylamino)thiazol-4-acetic acid
272-056-6 68672-66-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z,Z)-di-9-octadecenyl phosphonate
246-608-1 25088-57-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
({4-(3-Chloro-4-fluoro-phenylamino)-7-[(S)-(tetrahydro-furan-3-yl)oxy]-quinazolin-6-ylcarbamoyl}-methyl)-phosphonic acid diethyl ester
928-634-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid
604-571-2 147127-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-(1α,2β,5α)-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexyl benzoate
254-061-5 38649-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
253-242-6 36861-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-1-(isopropylamino)-3-(naphthyloxy)propan-2-ol
235-867-6 13013-17-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-1-Benzyl-4-(4-fluoro-phenyl)-3-hydroxymethyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine, salt with benzenesulfonic acid
606-458-3 201855-55-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-13-ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),8-tetraen-17-one
227-699-7 5941-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
228-351-7 6236-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17β-ol
213-860-9 1038-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid
247-485-7 26159-31-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-2-[(p-anisyl)methyl]-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3,4-dimethylpyridinium hydrogen oxalate
302-269-2 94107-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-2-aminododecanoic acid
252-454-6 35237-37-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-3-hexyl-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-Pyran-2-one
603-982-4 136890-21-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-4-(2-amino-1-hydroxyethyl)pyrocatechol
205-337-9 138-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-6,8-Dimethylnon-7-enal
486-670-9 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoic acid S,S-dioxide
276-851-9 72797-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-menthone
214-049-2 1074-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-N,α-dimethylphenethylamine
225-433-4 4846-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-neomenthol
222-824-1 3623-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
601-163-6 1121-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-trans-cyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
600-815-7 1073144-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1