Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 april 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
UMTR1
420-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Undec-10-enal
203-973-1 112-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enoic acid
203-965-8 112-38-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enoyl chloride
253-951-0 38460-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
undecaaluminium sodium heptadecaoxide, lithium doped
629-817-6 1236215-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-1-ol
203-970-5 112-42-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecane
214-300-6 1120-21-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanedioic acid
217-440-6 1852-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanol, branched and linear
603-309-4 128973-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanolactone
254-399-3 39282-36-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoyl chloride
241-741-1 17746-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uracross P 3307
420-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4233 SN
432-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4469 SN
433-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea phosphate
225-464-3 4861-19-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea sulphate
242-803-0 19082-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde
271-898-1 68611-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal
296-664-6 92908-35-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde, glyoxal and methanol
296-665-1 92908-36-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uridine, 2'-deoxy-5-ethyl-, 3',5'-bis(4-chlorobenzoate)
607-566-3 25137-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uronium hydrogen sulphate
244-343-6 21351-39-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
URSOLSÄURE NA-SALZ
438-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UU
441-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-323
407-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-905
417-090-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V 157345
405-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138018
434-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138033
434-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V139117
434-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V159456
426-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VA-057
442-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light
924-360-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light, base and acid
923-317-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), middle
917-782-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeraldehyde
203-784-4 110-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric anhydride
218-212-9 2082-59-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2