Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-phenylazo-2-naphthol
212-668-2 842-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenyldecane-1,3-dione
272-599-9 68892-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethyl acetate
202-288-5 93-92-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts)
941-174-6 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)
939-685-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3,3',3''-[phosphinylidynetris(oxy)]tris[N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-, N,N',N''-tri-C6-18 acyl derivs. trichlorides
280-518-3 83682-78-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, N-mink-oil acyl derivs., chlorides
273-222-0 68953-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-14(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
946-191-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-513-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
947-523-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-333-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-10 (even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
944-170-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
931-296-8 97862-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts
263-058-8 61789-40-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-lanolin acyl derivs., Et sulfates
276-339-5 72102-40-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-rape-oil acyl derivs., Et sulfates
305-488-1 94552-41-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
939-457-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C8-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
939-455-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-C12-14 acyl derivs., hydroxides, inner salts
293-878-1 91648-19-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts
268-761-3 68139-30-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-, 1-(4-C10-13-alkylphenyl) derivs.
600-033-6 1001416-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-propoxypropan-2-ol
216-372-4 1569-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Tetradecene, polymer with 1-dodecene, distn. residues, hydrogenated, C24-84 fraction
618-143-8 883233-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Tetradecene, polymer with 1-dodecene, distn. residues, hydrogenated, C36-84 fraction
618-142-2 883233-91-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-vinyl-2-pyrrolidone
201-800-4 88-12-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one
218-787-6 2235-00-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-vinylimidazole
214-012-0 1072-63-5 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
477-080-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[(6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-{[(2-carboxypropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}pyridinium chloride hydrochloride (1:1:1)
615-984-2 73547-70-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8β-methanol
252-405-9 35155-28-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
10-methoxy-6-methylergoline-8β-methanol
252-385-1 35121-60-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11-aminoundecanoic acid
219-417-6 2432-99-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
11-methyldodecyl laurate
302-853-7 94134-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
11-oxahexadecan-16-olide
222-225-5 3391-83-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11a-Hydroxy-estr-4-ene-3,17-dione
613-901-4 6615-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy stearic acid and its oligomers esterified with branched and linear octadecanol
940-268-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2