Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-diazo-2,4-dinitrocyclohexa-2,4-dien-1-one
225-134-9 4682-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole hydrochloride
700-303-4 84163-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-hexyltetrahydro-2H-pyran-2-one
211-915-1 710-04-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine dihydrochloride
280-622-9 83732-72-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxynaphthalene-2-carbaldehyde
222-377-2 3453-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
208-796-3 542-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylbenzotriazole
205-265-8 136-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-O-palmitoylascorbic acid
205-305-4 137-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-sec-butylquinoline
265-777-2 65442-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-tert-butyl-1,1-dimethylindan-4-yl methyl ketone
236-114-4 13171-00-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6ß-chloro-17α-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 17-acetate
806-599-2 33125-90-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,8,9,9-pentamethyl-6,6a,7,8,9,9a-hexahydro-5H-cyclopenta[h]quinazoline
801-694-5 1392325-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
276-957-5 72869-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-(2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone
233-566-4 10236-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonic acid, sodium salt
286-839-5 85391-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid
252-652-2 35642-64-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[vinylsulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid, sodium salt
303-153-4 94158-80-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-acetamido-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid
269-197-0 68189-39-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-acetamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
228-715-5 6334-97-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
201-718-9 87-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-benzamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
205-080-2 132-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
400-640-4 85665-95-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-CHLORO-3-METHYL BENZO[B]THIOPHENE
605-751-3 17514-68-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
207-623-9 485-72-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one
223-954-1 4133-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-10,10-bis(3-methyl-11-oxo-2,4,7,10-tetraoxatridec-12-en-1-yl)-12-oxo-13-[(10-oxo-10H-dibenzo[b,e]thiopyran-2-yl)oxy]-3,6,8-trioxa-11-azatridec-1-yl acrylate
800-991-7 1427388-03-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl methacrylate
688-147-2 82428-30-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8,9,10-trinorborna-2,5-diene
204-472-0 121-46-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-[4-(3,4-Difluorophenyl)-3-cyclohexene-1-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
604-591-1 147622-83-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
8-sec-Butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
938-871-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9 alpha-Bromo-6 alpha-fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
611-173-2 54605-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9(or 10)-methoxy-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinolin-7-one
269-535-7 68296-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9,9'-biphenyl-4,4'-diylbis(9H-fluoren-9-ol)
804-773-2 427165-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-N-3-(isopropoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-640-9 71566-55-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, salt with 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-4-[(4-sulphophenyl)azo]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid (3:1)
265-499-1 65138-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
226-887-6 5534-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-HYDROXY-3-(2-HYDROXYETHYL)-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
605-935-3 181525-38-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, (9Z)-
812-963-1 178436-06-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, ester with oxybis[propanediol] (2:3)
289-147-1 86088-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9beta,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-16alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
807-619-2 65535-29-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
213-563-4 981-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
254-079-3 38680-83-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(acetate)
276-705-4 72498-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2,4-dibromophenoxy)methyl]oxirane
243-606-2 20217-01-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3-ethoxy-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
610-565-0 50717-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1aR-(1aα,4aα,7α,8aS*)]-octahydro-4,4,8,8-tetramethyl-4a,7-methano-4aH-naphth[1,8a-b]oxirene
247-851-6 26619-69-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2α,5β,8β)]-4,4,8-trimethyltricyclo[6.3.1.02,5]dodecan-1-yl acetate
260-555-1 57082-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2β,5α)]-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 5-oxo-L-prolinate
264-935-8 64519-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
207-491-2 475-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,3'-bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]but-2-enedinitrilato(2-)-N2,N3,O2,O3]nickel
265-022-7 64696-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzene
231-327-9 7493-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
240-162-1 16024-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(cyclohexyloxy)ethyl]benzene
279-576-2 80858-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(Isopropoxycarbonyloxy)-benzoyl]-benzoylperoxide
814-835-0 1310672-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl] hydrogen succinate
244-096-4 20882-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[4-(dihexylamino)-2-methylbenzylidene]benzo[b]thien-3(2H)-ylidene]malononitrile S,S-dioxide
277-785-3 74239-96-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl](2-hydroxypropyl)dimethylammonium chloride
259-033-6 54229-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium chloride
246-730-5 25198-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]ethyl]trimethylammonium methyl sulphate
248-957-5 28313-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cobalt
222-012-7 3317-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
204-299-0 119-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane
265-929-8 65799-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(aminomethyl)phenyl]methanamine;2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane
641-048-8 110839-13-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-methoxycarbonyl-4-[6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carbonyl]oxy-phenyl] 6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carboxylate
812-702-1 914918-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(2-hydroxyethoxy)-1,3-phenylene]diammonium sulphate
274-713-2 70643-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4-(diethylamino)benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium hydrogen sulphate
211-190-1 633-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
282-846-2 84434-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6 2580-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[7-hydroxy-8-[(4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3-disulphonato(3-)]aluminium
240-008-3 15876-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
269-944-0 68391-32-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(p-aminophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
247-640-9 26381-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt
284-362-7 84852-49-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[2-[2-[2-(3-chloro-2-hydroxy-propoxy)propoxymethyl]-3-(2-prop-2-enoyloxypropoxy)-2-(2-prop-2-enoyloxypropoxymethyl)propoxy]-1-methyl-ethyl] prop-2-enoate
611-591-5 57903-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[cyclohexane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
310-115-0 102506-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N',N''-tris[3-(dimethylamino)propyl]-29H,31H-phthalocyaninetrisulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper trihydrochloride
280-055-7 82864-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N',N''-tris[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]-29H,31H-phthalocyanine-1,16,23-trisulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
274-200-3 69898-57-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, potassium salt
248-660-0 27794-93-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-360-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-430-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
701-019-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-060-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-320-6 423772-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
700-909-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[phthalato(2-)]dioxotrilead
273-688-5 69011-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[S(R*,R*)]-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid
251-132-2 32634-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-[[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-p-phenylene)azo]]bis[4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicopper, tetrasodium salt
278-093-4 75173-68-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (9-cis,12-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9,12-dienoylamino)propyl hexadecanoate; (9-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9-enoylamino)propylhexadecanoate ethyl hexadecanoate;
453-200-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium ((1-(4(or 5)-nitro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylphenylazo)-2-naphtholato))chromate(1-)
403-720-7 117527-94-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: trans-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran; cis-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
412-450-9 131766-73-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A-11
421-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane treatment and subsequent ethanol extraction
947-761-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum concrete by ethanol extraction
947-313-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetamide, N-(2,4-dinitrophenyl)-, reaction products with 1-methyl-2,4-dinitrobenzene and sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53015.
288-896-1 85940-08-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
283-740-9 84712-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, chromium salt, basic
254-447-3 39430-51-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, lead salt, basic
257-175-3 51404-69-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with cresol and ethylenediamine, iron sodium salts
283-041-9 84539-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylcysteine
210-498-3 616-91-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of dehydrated castor oil, linseed oil and maleic anhydride
927-957-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt
213-579-1 987-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aesculin
208-517-5 531-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-165-3 66455-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-201-8 68213-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15
292-324-6 90604-31-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 04-060-00.
268-930-1 68155-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered, C18-unsatd.), ethoxylated, and alcohols C20-22 (even numbered), sulfates, ammonium salts
938-445-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C7-9
266-417-7 66587-56-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-349-3 157707-43-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of (sulfonato oxyethane sulfonyl) arylamino triazinylamino sulfonato (sulfonato arylazo) aryl sulfonate
473-130-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C10-13, chloro
287-476-5 85535-84-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C12-26-branched and linear
292-454-3 90622-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C4-5
270-654-1 68475-60-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C10-14
288-213-7 85681-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C16-18
900-050-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-8
931-293-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C9-11, C10-rich
271-213-6 68526-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
allyl (1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
810-519-1 1648784-10-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl acetoacetate
214-269-9 1118-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl butyrate
218-129-8 2051-78-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl propionate
219-307-8 2408-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Almond, sweet, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Prunus amygdalus sativa, Rosaceae.
291-063-5 90320-37-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aloe vera, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Aloe vera, Liliaceae.
287-390-8 85507-69-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alumina doped with cobalt
945-045-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON]hydroxy-,disodium
934-407-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON] (oxidoborate-µ-oxido)(-1),disodium
934-405-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium lanthanum trioxide
234-433-3 12003-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium sulphate
233-135-0 10043-01-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium sulphate
233-135-0 10043-01-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium tristearate
211-279-5 637-12-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium trititanium dodecachloride
234-421-8 12003-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium vanadium tetraoxide
815-205-8 13530-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-indole-5-sulfonic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 73015 aluminium salt.
240-589-3 16521-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium, 3-hydroxy-4-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 16185:1.
235-437-8 12227-62-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum oxide (Al2O3), chromium-doped
308-964-7 99328-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum, 2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)-1,2-dihydro-6,7-quinolinedisulfonate complexes
305-632-3 94891-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amidase, penicillin
232-753-8 9014-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, bis(C11-14-branched and linear alkyl), O,O-di-iso-Pr phosphorodithioates
700-768-3 1285610-71-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1)
284-628-2 84961-40-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14-tert-alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
287-007-4 85408-46-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14-tert-alkyl, compds. with 2(3H)-benzothiazolethione
272-782-3 68911-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, di-C12-18-alkylmethyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-C18 dialkyl methyl amine and SDA Reporting Number: 16-043-00.
270-418-8 68439-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, rosin, compds. with 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride and disodium hydrogen bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]chromate(3-)
308-114-5 97862-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amino acids, wheat, reaction products with cocoyl chloride, sodium salts
616-824-4 800392-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate
480-310-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium 3-nitrobenzoate
242-965-2 19328-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1