Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
421-330-5 56341-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
404-220-1 14818-35-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-dimethylaminohexan-1-ol
404-680-3 1862-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-ethyl-5-fluoro-4(3H)-pyrimidone
422-460-5 137234-87-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 41201-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
400-340-3 85136-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-naphthoic acid
407-390-5 2437-17-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
452-590-8 75511-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxyindole
417-020-4 2380-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxypicolinic acid
417-690-8 19621-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI CALCIO
436-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI METILE
442-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-O-acetyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-alpha-D-glucofuranose
440-210-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-3-(3-dodecylsulfonyl)propyl-7H-1,2,4-triazolo[3.4b][1,3,4]thiadiazine
424-950-4 133949-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-7-(6-diethylamino-2-methyl-3-pyridylimino)-3-(3-methylphenyl)pyrazolo[3,2-c][1,2,4]triazole
416-490-8 162208-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-7-chloro-3-tridecyl-7,7a-dihydro-1H-pyrazolo[5,1-c]-1,2,4-triazole
419-870-1 159038-16-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7 ALPHA
446-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁷,³⁸.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,27,29(45),30,32,34,36,40,43-docosaene-18,39-dione; 7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁸,³⁹.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37(45),38,40,43-docosaene-18,27-dione
475-310-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
400-390-6 87787-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-epoxy-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene; reaction mass of: 6,7-epoxy-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene
426-970-9 94400-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalene-2-sulfonic acid
407-050-6 117715-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[(4,6-bis{[3-(diethylammonio)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate 2-hydroxypropanoate
455-600-9 790240-84-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[4-(3-diethylaminopropylamino)-6-(3-diethylammoniopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(4-phenylazophenylazo)-naphthalene-2-sulfonate, acetic acid, lactic acid (2:1:1)
408-000-6 118658-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-Amino-2-benzoxazolinone
462-910-8 81282-60-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxy-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-phenylazo]-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; reaction mass of: 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt
429-070-4 214362-06-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with 5 (or 8) -amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt
424-850-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
400-640-4 85665-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-2-methylquinoline
440-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
402-790-6 90717-03-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
407-200-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione
445-680-3 24088-77-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
763 FP
436-970-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
766F
400-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7a-ethyl-3,5-bis(1-methylethyl)-2,3,4,5-tetrahydrooxazolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydrooxazole
417-140-7 79185-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
427-770-4 1075-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-Benzyloxy-5-(R)-oxiranyl-1H-quinolin-2-one
478-690-1 173140-90-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-BETA-[(METHYLTHIO)METHYL]-6-(PROPIONYL) ERGOLINE
440-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,10-dibutoxyanthracene
452-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
406-950-6 3236-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2