Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2