Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-methylcyclohexanecarbonyl chloride
608-291-1 2890-61-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Naphthalenol, 2-methyl-, 1-acetate
454-690-7 5697-02-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-nitro-3-(pentafluorosulfanyl)benzene
447-600-2 2613-26-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nitro-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
447-610-7 2613-27-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane; reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-octadecyl,19-hexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecanoic acid; dihexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; dioctadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; reaction mass of: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecanoic acid
432-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Octanol reaction products with epichlorhydrin and 2-mercaptoethanol
473-730-4 928768-73-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-octylazepin-2-one
420-040-6 59227-88-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
617-500-5 83905-01-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one
478-240-4 699-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-798-4 94279-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Phenyl-3-(pyrrolidin-yl)propan-1-one
619-034-8 94-39-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl hydroperoxide
221-341-3 3071-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Phenylsulfonylpyrrole
623-685-3 16851-82-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 3-[hexyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, Monoammonium Salt
468-470-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanone, 1-[2-(2-propen-1-yloxy)phenyl]-
604-312-3 142819-94-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-
610-979-1 53207-58-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of products produced by the distillation of products from the hydrogenation of butanal from the hydroformylation of propene. It consists predominantly of organic compounds such as aldehydes, alcohols, esters, ethers and carboxylic acids having carbon numbers in the range of C4-C32 and boiling in the range of approximately 143°C to 282°C (289°F to 540°F).
271-363-2 68551-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Spiro(4,5)-7-Decen-7-yl-4-Penten-1-one
438-060-9 224031-70-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butyl 2,4-dimethyl (2S,4S)-pyrrolidine-1,2,4-tricarboxylate
807-497-0 1378388-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
616-143-2 74844-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
686-032-1 88043-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-618-7 1194059-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
688-361-6 487048-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tetradecanoylbenzotriazole
437-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(1-trityl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylate
605-586-7 170791-09-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[(methylsulphanyl)carbonyl]oxy}ethyl 2-methylpropanoate
700-047-3 860035-07-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole monomethanesulfonate
617-843-0 86386-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol
432-890-5 72955-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
207-787-1 494-19-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10,12-dihydrobenz(de)imidazo(4',5':5,6)benzimidazo(1,2-a)isoquinoline-8,11-dione
408-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-hydroxy-1-(2-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl) decan-1-one
700-045-2 104966-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11,11-dimethyl-5-oxa-3-thia-4-azatetracyclo[6.2.1.01,6.04,6]undecane-3,3-dione
800-131-0 104372-31-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-amino-3-chloro-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine hydrochloride
448-720-8 363138-44-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-piperazin-1-yldibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
700-276-9 111974-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
12-hydroxyoctadecanoic acid, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and hexamethylenediamine
432-840-2 220926-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1265F
416-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
135-TPB
435-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14-α-hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione
427-340-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
15CPT TOLUENE SOLVATE
443-550-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 beta-Acetoxy-5 alpha-androstan-3-one
601-431-2 1164-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17,17-(2,2-Dimethyltrimethylenedioxy)androst-5-en-3 beta-ol
617-864-5 864672-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Acetoxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
607-988-8 2668-75-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-acetoxy-1β,2β-methanopegna-4,6-diene-3,20-dione
427-820-5 2701-50-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Hydroxy-1 alpha,2 alpha-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione
606-682-1 2098-65-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-hydroxy-3-methoxyestra-2,5(10)-diene-17-carbonitrile
241-083-5 17006-17-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
17-spiro(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)androsta-1,4-diene-3-one
421-050-3 13258-43-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
179U60
428-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17β-hydroxy-1α-methyl-5-αandrostan-3-one acetate
223-768-0 4062-46-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate
424-370-1 125496-22-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-1,2,4-triazole, sodium salt
255-280-9 41253-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul...
944-920-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-2-Benzopyran-1,4(3H)-dione
690-510-5 5693-27-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Azepine, 1-[2-[4-(chloromethyl)phenoxy]ethyl]hexahydro-, hydrochloride (1:1)
695-296-7 223251-25-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-
600-451-9 103577-40-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole, copper(2+) salt
439-800-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 alkyl) derivs.
947-699-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2,6-dimethyl-
619-799-8 66309-83-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indene-5-carboxamide, 2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-N,N-dipropyl-
417-500-3 78334-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Indole, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-
805-731-6 198480-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl) sulphate
944-522-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Indole, 2-phenyl-3-(2-pyridinyl)-
620-463-8 91025-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-1,3(2H)-dione
608-929-9 33955-44-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-8,9-dicarboxylic acid, 2,3-dihydro-1,3-dioxo-, potassium salt (1:2)
807-752-6 1451734-05-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[[4,6-bis[(3-sulfopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-5-oxo-, pentasodium salt
456-170-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrazole-5-carboxamide,4-amino-1-methyl-3-propyl-, hydrochloride
607-432-4 247584-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-[methylenebis(2-ethyl-6-methyl-4,1-phenylene)]bis-
424-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrrole-3-carboxamide, 5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1-(2-((2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl)-
418-950-3 125995-03-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
802-177-7 98549-88-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1TM
432-600-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2 PZ.TMA
417-700-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienyl)azo-5'-diethylaminoacetanilide
405-200-5 104366-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienylazo)-5'-diethylamino-2-methoxyacetanilide
405-190-2 122371-93-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-((3-ethoxypropyl)ethylamino)-3'-methylspiro(isobenzo-3-oxofuran)-1-(1H)-9'-xanthene
411-730-8 93071-94-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-(N-ethyl-N-hexylamino)-3'-methylspiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthen)-3-one
402-300-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-anilino-6'-(N-ethyl-N-hexylamino)spiro(isobenzofuran-1(1H),9'-xanthene)-3-one
401-390-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylspiro[4-azabicyclo[2.2.2]octane-2,5'-[1,3]oxathiolane]
946-023-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2,4-DIMETHYLCYCLOHEX-1-YL)PYRIDINE
460-320-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2(2-Amino-ethoxy)-2'chloro-diethylsulfone Hydrochloride
619-328-6 98231-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2-OXO-2,3-DIHYDRO-4-INDOLYL)ETHYLTOLUENESULPHONATE
917-449-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(3H)-Benzofuranone, 3-[5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-2-oxo-3(2H)- benzofuranylidene]-5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-, (3E)-
429-490-8 75540-64-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobi[1H-indene]-5,5',6,6'-tetrol
201-003-1 77-08-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
243-494-5 20062-22-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-((3,3',5,5'-tetramethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane
413-900-7 85954-11-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-(1,3-phenylene)bis(4,5-dihydro-1,3-oxazole)
421-510-3 34052-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-(1,3-phenylene)bis[5-chloro-1H-isoindole]-1,3(2H)-dione
422-650-8 148935-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-(4-(3,5-dicyano-4-tolylazo)-3-propionamidophenylimino)diethyl diacetate
402-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-(heptane-1,6-diyl)bis-1,3-dioxolane; reaction mass of: 2,2'-(heptane-1,7-diyl)bis-1,3-dioxolane
428-110-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-[3,3'-(piperazine-1,4-diyl)dipropyl]bis(1H-benzimidazo[2,1-b]benzo[l,m,n][3,8]phenanthroline-1,3,6-trione
406-295-6 128344-23-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol
425-950-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-[[trans-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex; reaction mass of: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidene)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
419-610-7 171866-24-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-[cyclohexane-1,1-diylbis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
810-464-3 13446-84-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
245-516-9 23243-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[N-(2-hydroxyethyl)-2-methylpropionamide]
429-090-3 61551-69-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-Bis-dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yloxy)-3,3',5,5'-tetra(tertbutyl)-biphenyl
482-400-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-Bis-dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yloxy)-3,3',5,5'-tetra(tertbutyl)-biphenyl
482-400-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-Bis-dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yloxy)-3,3',5,5'-tetra(tertbutyl)-biphenyl
482-400-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)
427-180-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)diethanol
212-985-6 901-44-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butyl-phenyl)-2-ethylhexyl phosphite
418-310-3 126050-54-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-spirobi(6-hydroxy-4,4,7-trimethylchromane)
400-270-3 40278-59-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-N'-[(2Z)-piperazin-2-ylidene]acetohydrazide
616-320-4 763105-70-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoromethanesulfonate
458-390-7 6226-25-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluoro-6-trifluorovinyloxyhexanenitrile
443-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-Trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propanoic acid
700-835-7 919005-14-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosan-21-one hydrochloride
277-620-5 73833-37-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,5,5-tetramethyl-1,4,2,5-dioxadisilinane
700-244-4 5895-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETHYL-4,5,6,7,8,8B-HEXAHYDRO-3AH-INDENO[4,5-D][1,3]DIOXOLE
457-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetrakis(bromomethyl)-4-oxaheptane-1,7-diol
408-020-5 109678-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl acrylate
415-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-substituted-piperidinyl-1-oxy
482-430-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
219-291-2 2403-88-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(3,5-dibromo-4-(3-acryloyloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl)propane
436-220-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane
401-720-1 6807-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) bis(phosphate)
809-920-4 1047637-37-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-bis(methylthio)propane
478-900-1 6156-18-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis({[3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-(4-ethylpiperazin-1-yl)propanoate
700-404-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dialkyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane; reaction products with ethylene oxide (alkyl is C1-12 and the sum to C13, average degree of ethoxylation is 3.5)
430-580-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dibromo-2-nitroethanol
412-380-9 69094-18-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dichloro-1,3-benzodioxol
426-850-6 2032-75-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamide
449-950-1 34640-92-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
216-431-4 1583-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxy-N-{2-oxo-2-[(2-phenylethyl)amino]ethyl}ethanaminium chloride
805-591-6 210223-97-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl 3-methyl-3-butenyl propanoate
415-610-6 104468-21-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
217-992-8 2033-24-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-(m-tolyl)propanal
440-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl dodecanoate
468-880-2 102985-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
445-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-Dimethyl-4-methylidene-1,3-dioxolane
690-680-0 19358-05-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-4H-1,3,2-benzodioxasilin-4-one
418-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative
253-057-0 36483-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-diphenylcyclopropanecarbonitrile
250-397-1 30932-41-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-Ethylmethylthiazolidine
404-500-3 694-64-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2’-dimethyl-2,2’-azoheptanenitrile; 2-methylheptanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylbutanenitrile); 2-methylheptanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylpropanenitrile); 2-methylpentanenitrile-2-azo-2’-(2’-methylpropanenitrile); reaction mass of: 2,2’-dimethyl-2,2’-azobutanenitrile
429-710-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile
806-451-7 42532-60-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,4,4-pentafluoro-2,5-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-5-methoxytetrahydrofuran
812-244-2 957209-18-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3-TRIMETHYLINDAN-1-ONE
459-090-9 54440-17-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,4'-tetrakis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonato)benzophenone
424-190-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrachlorobenzoylchloride
406-760-3 42221-52-3 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl chloride
619-058-9 94695-48-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-a-D-glucopyranose
921-285-6 1071929-02-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-a-D-glucopyranose
921-285-6 1071929-02-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
432-870-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,4-trichlorobut-1-ene
219-397-9 2431-50-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4-trifluoroaniline
407-170-9 3862-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid
435-890-3 652-18-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
416-800-1 652-18-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5,6-tetrahydro-2-methyl-2H-cyclopenta[d]-1,2-thiazol-3-one
407-630-9 82633-79-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5-trichloropyridine
407-270-2 16063-70-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3,5-trimethyl-4-nitropyridine 1-oxide
617-893-3 86604-79-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-di-3-pyridylbutane-2,3-diol
225-649-9 4989-59-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one,dimethanesulfonate
469-500-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
677-278-0 89402-42-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,3,3-trimethylspiro(indole-2,3'-(3H)naphth(2,1-b)(1,4)oxazine
404-480-6 27333-47-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl(piperazin-1-yl)methanone
700-374-1 70918-00-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2