Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(3R,4R,5S)-4-amino-5-azido-3-(1-ethyl-propoxy)-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester
805-634-9 204255-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
zinc glycyniate
805-657-4 7214-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
butyl 3-(6-oxido-6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinin-6-yl)propanoate
805-659-5 848820-98-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl butylcarbamate
805-660-0 2594-21-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
805-664-2 96901-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl beta-D-glucopyranoside
805-675-2 102340-61-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[benzyl(2-methyl-2-propanyl)amino]-1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]ethanone
805-677-3 52144-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2,4,6-tri-O-benzoyl-3-O-[(2S)-1-(benzyloxy)-3-cyclohexyl-1oxopropan-2-yl]-1-thio-β-D-galactopyranoside
805-702-8 322761-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Palm oil, epoxidized
805-711-7 1006899-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
805-721-1 57625-74-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(3-{[(3-acetoxy-2,2-dimethylpropylidene)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)imino]-2,2-dimethylpropyl acetate
805-722-7 1064082-81-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indole, 1-[[4-[2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-
805-731-6 198480-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 5-amino-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
805-733-7 256504-39-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
805-807-9 169051-76-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromo-5-chloropyridine
805-817-3 137628-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1-trifluoro-N-phenylmethanesulfonamide
805-920-3 456-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(4-amino-2-ethoxyphenyl)acetamide
805-957-5 848655-78-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylphenyl 4-hydroxybenzenesulfonate
806-439-1 1364731-90-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile
806-451-7 42532-60-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with fatty acids C16-C18 and C18-unsatd, branched and linear, diethylenetriamine and maleic anhydride
806-508-6 1419212-77-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, reaction products with diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, Me maleates
806-509-1 1393571-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with fatty acids C16-C18 and C18-unsatd, branched and linear, diethylenetriamine and citric acid
806-510-7 1393571-43-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyclohexyl-2-(cyclohexylimino)-1,3-oxazolidin-4-one
806-511-2 35877-42-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2,2,2-trifluoroethyl)glycinamide hydrochloride (1:1)
806-518-0 1171331-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2Z)-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acrylonitrile
806-533-2 1219086-87-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-{2-[(phenylcarbamoyl)amino]phenyl}benzenesulfonamide
806-543-7 215917-77-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentan-3-yl (2E)-but-2-enoate
806-544-2 1370711-06-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-{6-[(methylsulfonyl)oxy]-1-benzothiophen-2-yl}phenyl methanesulfonate
806-588-2 84449-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N2-acetyl-N-benzyl-O-methyl-L-serinamide
806-591-9 175481-37-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6ß-chloro-17α-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 17-acetate
806-599-2 33125-90-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with acrylic acid, bisphenol A, epichlorohydrin and nonanoic acid
806-676-0 216689-76-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-amine
806-688-6 1180132-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol di(hexanoate) and ethyl oxirane (1:2)
806-726-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coconut oil, reaction products with boric acid (H3BO3), diethanolamine and glycerol
806-731-9 1428353-74-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2Z,16Z)-4,15-dioxo-5,8,11,14-tetraoxaoctadeca-2,16-diene-1,18-dioic acid
806-734-5 109828-01-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-{3-[(5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)carbonyl]-2,4-difluorophenyl}propane-1-sulfonamide
806-749-7 918504-27-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2,4,6-tri-O-benzoyl-1-thio-β-D-galactopyranoside
806-753-9 1423018-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(3-{[5-bromo-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]carbonyl}-2,4-difluorophenyl)propane-1-sulfonamide
806-756-5 1262985-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
806-758-6 198477-89-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(1,2-benzothiazol-3-yl)-1-[2-(6-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)ethyl]piperazin-1-ium (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonate
806-795-8 909419-73-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(3-{[5-(4-chlorophenyl)-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]carbonyl}-2,4-difluorophenyl)propane-1-sulfonamide
806-798-4 1262985-23-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(trifluoromethylsulfonyloxy)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
806-821-8 115375-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(cyclohex-1-en-1-yl)-3-methylbutan-1-ol
806-826-5 1359994-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-(3-penten-1-yl)-4'-trans-propyl-1,1'-bicyclohexyl
806-827-0 105351-42-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraesters of pentaerythritol with 2-ethylhexanoic acid and heptanoic acid and nonanoic acid
806-879-4 1547205-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(C16-18, C18 unsatd alkyl)-N-methyl(C16-18, C18 unsatd alkyl)-1-amine
806-914-3 1499182-59-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyldec-9-enamide
806-919-0 1356964-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(hexyloxy)-4-tritylbenzene
806-924-8 1391350-92-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 2-hydroxyethyl acrylate- and propylene glycol monoacrylate-blocked
806-984-5 1392411-89-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanone
807-008-0 1173693-36-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethyltetradecan-1-aminium methylcarbonate
807-015-9 126437-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzimidazole
807-019-0 1231930-33-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-2-(benzyl{(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol hydrochloride (1:1)
807-022-7 1224567-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-2-(benzyl{(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl}amino)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol hydrochloride (1:1)
807-022-7 1224567-85-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-2-chloro-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
807-023-2 1315508-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-2-chloro-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
807-024-8 1315508-96-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-2-chloro-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
807-025-3 1315508-94-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-2-chloro-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanol
807-026-9 1315508-93-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 3,5,5-trimethylhexanoate
807-032-1 71500-39-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
dioctadecyl N-dodecanoyl-L-glutamate
807-033-7 55258-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-Diisocyanatopentane
807-040-5 4538-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 3-(dimethylamino)-2-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)acrylate
807-052-0 1021869-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)pentane-2,4-dione
807-059-9 945558-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(N,N,N-trimethylcyclohexanaminium) sulfate
807-085-0 1004297-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
807-096-0 917805-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S,4S)-2-[4-(2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-9-yl)-1H-imidazol-2-yl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
807-100-0 1378391-45-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5'-sulfonylbis(2-benzofuran-1,3-dione)
807-101-6 2540-99-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-2-{[5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl]amino}-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
807-111-0 1211441-98-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(diethylcarbamoyl)pyridinium-1-yl]propane-1-sulfonate
807-112-6 1393708-17-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-ene
807-113-1 3709-71-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-ene
807-113-1 3709-71-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diol
807-118-9 1292836-20-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)aniline
807-119-4 1332356-31-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S)-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e][1,2]thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide
807-123-6 154127-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(methylamino)pentane-2-ol dibenzoate
807-124-1 1519029-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one
807-130-4 53716-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N,N',N'-tetramethylpropane-1,3-diaminium dichloride
807-137-2 110528-94-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, C8-10 alkyl esters
807-157-1 129677-93-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
807-159-2 69701-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diyl tetrakis(2,6-dimethylphenyl) bis(phosphate)
807-250-7 147263-99-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-benzofuran-5-ol
807-272-7 7182-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxyethylmethacrylate, reaction products with proyleneoxide and Phthalic anhydride
807-276-9 1421695-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-biphenyl-4,4'-diylbis{2-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazole} tetrahydrochloride
807-342-7 1009119-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-Biphenyl-dimethylfluorenyl-amin
807-349-5 1198395-24-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
807-350-0 1161009-88-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside octa(acetate and palmitate and stearate)
807-365-2 127961-54-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium O-isopentyl dithiocarbonate
807-374-1 2540-36-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,4S,4aS,8aR)-9-(dichloromethylene)-1,4,4a,8a-tetrahydro-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione
807-377-8 1263184-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(7-Hydroxy-2-naphthyl)-trimethylammonium methyl sulphate
807-380-4 377734-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]carbamate
807-383-0 167465-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile
807-388-8 207557-35-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl-3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
807-401-7 684236-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl)propoxy]propane-1,2-diol
807-413-2 70280-68-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl] methanesulfonate
807-414-8 882878-66-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(methoxymethyl)-L-proline
807-416-9 1378388-16-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis[2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctyl] malate
807-422-1 66918-01-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
9-bromo-3-(bromoacetyl)-10,11-dihydro-5Hdibenzo[c,g]chromen-8(9H)-one
807-426-3 1438383-89-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-methyl 2-acetyloct-2-enoate
807-427-9 228114-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl ((1S)-2-hydroxy-1-methylethyl)carbamate
807-439-4 79069-13-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of alkenyl dihydrofuran-2,5-dione and polyisoalkenyl dihydro-2,5-furandione with alkylene glycol
807-448-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4-[(4-chlorobenzoyl)amino]benzoate
807-461-4 1489170-67-3 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-tert-butyl 2,4-dimethyl (2S,4S)-pyrrolidine-1,2,4-tricarboxylate
807-497-0 1378388-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4,6-trichlorophenyl)acetone O-methyloxime
807-534-0 1228284-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(4-bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
807-547-1 146533-41-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloro-N-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carboximidamide
807-552-9 923288-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis({3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}amino)-9,10-anthraquinone
807-560-2 123944-63-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-Chlorophenyl)(diphenyl)methyl]-1H-imidazole nitrate
807-571-2 37594-64-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-5-butyl-2-(3',3'',4'',5''-tetrafluoro-1,1':4',1''-terphenyl-4-yl)-1,3-dioxane
807-577-5 1182844-21-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-aminophenylsulfanyl)-phenyl]-[4-(2-hydroxyethyl)-piperazin-1-yl]methanone hydrochloride
807-584-3 1184176-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 2-({4-[C9 (branched) alkyl]phenoxy}methyl)oxirane and ethylene glycol
807-586-4 634602-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-({4-[C9 (branched) alkyl]phenoxy}methyl)oxirane and ethylene glycol
807-586-4 634602-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
807-591-1 949034-45-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-593-2 166410-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester, (6S)-,compd. with (2R)-2-amino-1-butanol (1:1)
807-594-8 1499193-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-carbamothioyl-2-methylpropanamide
807-595-3 6965-58-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(bromoacetyl)-1,3-phenylene dimethyl biscarbonate
807-596-9 1428451-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-618-7 1194059-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9beta,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-16alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
807-619-2 65535-29-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[4-(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-methylpropanamide
807-621-3 1428450-95-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] succinate
807-645-4 701920-77-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycoside
807-654-3 1627851-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-chlorooctadecane with N-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, post reacted with 2-phenyloxirane
807-655-9 1629160-48-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
807-656-4 32539-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, 1,1'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl) ester
807-674-2 109884-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R,3R,4R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-(benzoyloxymethyl)-4-fluoro-4-methyltetrahydrofuran-3-yl benzoate
807-677-9 817204-32-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R,4R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-(benzoyloxymethyl)-4-fluoro-4-methyltetrahydrofuran-3-yl benzoate
807-677-9 817204-32-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
807-692-0 54234-73-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-{4-bromo-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenoxy}benzonitrile
807-693-6 943311-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methyl(2-oxopropyl)carbamate
807-710-7 532410-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
di(2-ethylhexyl) (2Z)-2-methyl-2-butenedioate
807-715-4 1354569-12-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone
807-717-5 295800-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]malononitrile
807-718-0 312307-38-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
807-719-6 881677-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-phenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylate
807-723-8 130194-96-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
807-745-8 16874-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester
807-747-9 144429-84-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis(nitrilo-2,2-dimethylprop-1-yl-3-ylidene) didodecanoate
807-748-4 1154521-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2R,4S)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate
807-751-0 4057-31-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Perylo[3,4-cd]pyridine-8,9-dicarboxylic acid, 2,3-dihydro-1,3-dioxo-, potassium salt (1:2)
807-752-6 1451734-05-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2Z)-4,8-dimethylnona-2,7-dien-4-ol
807-754-7 89929-57-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-fluoro-N-phenylbenzamide
807-759-4 1417456-04-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
807-766-2 863329-65-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-O-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
807-766-2 863329-65-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-1-ol, reaction products with diphosphorus pentaoxide, potassium salts
807-789-8 111062-42-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Bromo-6-fluorophenol
807-795-0 2040-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(Benzyloxy)(4-ethoxyphenyl)methyl]-4-bromo-1-chlorobenzene
807-813-7 1298086-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1S,2E,4S,4aS,8aS)-2-ethylidene-7-methyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4-methanonaphthalene and (1S,2E,4S,4aS,8aS)-2-ethylidene-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4-methanonaphthalene
807-817-9 52690-72-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-β-D-ribofuranosyl-, chloride (1:1)
807-820-5 23111-00-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Polysodium 4-amino-5-hydroxy-3-[{8-hydroxypolysulfonato-7-[{sulfonato-4-[(sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-2-naphthyl}diazenyl]-6-[(4-nitro-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalenepolysulfonate
807-821-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-octanoyl-D-glucitol
807-840-4 64896-70-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[(8S,9S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] ethyl carbonate
807-849-3 56650-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
phenyl hydrogen ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonate
807-851-4 379270-35-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,8-Difluoro-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
807-867-1 100276-37-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-acetyl-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl}-1-naphthamide
807-880-2 1125812-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-{3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,4-trifluorobut-2-enoyl}-N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl}-1-naphthamide
807-881-8 1125812-56-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanone, 1-(3-methoxy-2-piperidinyl)-, hydrobromide, trans- (9CI)
807-882-3 64543-93-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 4-acetyl-1-naphthoate
807-883-9 501441-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-acetyl-1-naphthoic acid
807-884-4 131986-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-5-carboxylic acid
807-887-0 330785-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminum magnesium sodium oxide (Al10.33Mg0.67Na1.67O17)
807-888-6 110621-40-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis(oxyethane-2,1-diyl) dihexadecanoate
807-889-1 1255203-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclohexylmethyl biphenyl-4-ylacetate
807-890-7 1609672-24-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
807-897-5 449758-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane 807-935-0 1244733-77-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyclododecyl propanoic acid ethylester
807-937-1 1025961-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-iodo-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
807-940-8 1269440-49-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
808-051-8 145783-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxy-1-{[2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
808-058-6 147403-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
808-269-3 1125812-58-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
dimethyl 2,2'-({5-acetamido-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-2-methoxyphenyl}imino)diacetate
808-279-8 88938-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1E)-5-methyl-1-phenylhex-1-en-3-one
808-311-0 60796-12-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]pyrimidine-5-carboxylate
809-849-9 330785-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-3-vinyl-1,3-oxazolidin-2-one
809-852-5 3395-98-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyridin-2-one
809-854-6 89379-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R,12aS)-7-Benzyloxy-N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide
809-887-6 1206102-11-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4R,12aS)-N-(2,4-difluorobenzyl)-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide
809-888-1 1051375-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1-heptanol
809-896-5 60435-70-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methylsulfonyl)propyl 4-methylbenzenesulfonate
809-900-5 263400-88-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Trifluoromethyltetrazole sodium salt
809-906-8 1702-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3S,4S)-2,3,4-tris(benzyloxy)-4-{(4R)-4-[(benzyloxy)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl}-1-(4-methylpiperazin-1-yl)butan-1-one
809-911-5 1431329-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
809-912-0 1240948-77-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
809-913-6 881674-56-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) bis(phosphate)
809-920-4 1047637-37-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-1,3-dimethyl-5-[3-(methylsulfonyl)propoxy]benzene
809-929-3 1372195-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphate
809-930-9 1330-78-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(benzylamino)-5-methyl-2(1H)-pyridinon
809-933-5 95306-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxyethyl ethyl carbonic acid ester
809-934-0 627034-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Indolium,1-butyl-2-[2-[3-[(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-, tetrafluoroborate(1-) (1:1)
809-935-6 494762-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-[{4-[{5-cyano-2,6-bis[(3-methoxyalkyl)amino]alkylpyridin-3-yl}diazenyl]dialkylphenyl}diazenyl]benzenesulfonate
809-938-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-5-propoxy-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
809-941-9 145027-96-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
809-978-0 27603-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc, bis[O,O-bis(1-methylethyl) phosphorodithioato-.kappa.S]bis(cyclohexanamine)-, (T-4)-
809-986-4 52585-16-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
hexane-1,6-diaminium isophthalate
809-990-6 13534-28-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (2Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate
810-021-4 111304-31-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-amino-4-{[3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]amino}-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
810-025-6 848139-78-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2